Υπηρεσίες

Μπαίνει ΦΠΑ στην αλληλογραφία μεγάλων πελατών. Κερδισμένες οι ιδιωτικές εταιρίες Courier

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με απόφαση που έφερε στη Βουλή, εντάσσει στο καθεστώς ΦΠΑ τις υπηρεσίες διακίνησης αλληλογραφίας μεγάλων πελατών. Παράλληλα αναιρεί την εξαίρεση επιβολής ΦΠΑ στο σύνολο της διακινούμενης αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ. Αν και οι πάροχοι καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τα ΕΛΤΑ, είχαν εξαιρεθεί της επιβολής ΦΠΑ για τη διακίνηση αλληλογραφίας μεγάλων πελατών, με «συμφωνία κυρίων», το Δημόσιο είχε αποδεχθεί σιωπηλά την εφαρμογή του απαλλαγής στη διανομή αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ ακόμη και σε υπηρεσίες διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως υπηρεσίες διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η διανομή λογαριασμών των Τραπεζών, των τέως και νυν ΔΕΚΟ, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Με βάση το παλαιό πλαίσιο του ΦΠΑ τα ΕΛΤΑ είχαν σημαντικό πλεονέκτημα μειωμένης τιμής ένα ουσιαστικό μέρος της μαζικής μηνιαίας διανομής αλληλογραφίας. Μάλιστα σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις διανομής αλληλογραφίας μεγάλων επιχειρήσεων, που δεν έχουν τη δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ, όπως η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και άλλες εταιρείες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, το πλεονέκτημα των ΕΛΤΑ ήταν ισχυρό σε σχέση με τον ανταγωνισμό του.

Η υπόθεση έφθασε τελικά στις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ανταγωνισμού από την ACS και μετά από «παλινδρομήσεις» ετών, δικαιώθηκε υπέρ της ενάγουσας και «επέστρεψε» ως υποχρέωση της χώρας να πειθαρχήσει νομοθετικά έναντι του εσωτερικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σε ένα «σπιράλ» καθοδικής πορείας με δύσκολη έκβαση. Μέτρα όπως η μεγάλη εθελουσία έξοδος, με κόστος 200 εκατ. ευρώ, αποδείχθηκε πως δεν ήταν πανάκεια στα προβλήματα του ιστορικού Οργανισμού, καθώς πέρασε ανεκμετάλλευτη. Επίσης η υποβάθμιση του αναπτυξιακού ρόλου των ΕΛΤΑ Courier στη διάσωση της μητρικής, καθώς το κοινό έχει στραφεί σε σημαντικό μέρος στα ιδιωτικά Courier, μεγέθυνε τα προβλήματα της μητρικής και προσέθεσε νέα και στη θυγατρική των ΕΛΤΑ. Εκτιμάται ότι η απόφαση για τον ΦΠΑ θα επιταχύνει την καθοδική πορεία των ΕΛΤΑ προς όφελος του ανταγωνισμού, ειδικά της ACS του Ομίλου Quest.

Ο προβληματισμός της Κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ επανέρχεται εντονότερος, καθώς το πρόγραμμα για την εξυγίανσή τους δεν απέδωσε παρά πολύ λίγα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ώστε ο εθνικός ταχυδρομικός φορέας να μπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί με ικανό τίμημα. Η απόφαση για τον ΦΠΑ είναι καθοριστικά δυσμενής για το μέλλον των ΕΛΤΑ και την παράταση της παραμονής τους στον κατάλογο των «άσετς» Ταμείου Ανασυγκρότησης.

Κατά τα φαινόμενα η επίσπευση της πώλησης των ΕΛΤΑ, πριν αυτά απαξιωθούν πλήρως, εκτιμάται ότι θα είναι άμεση.

Γ. Χαλαβαζής

close menu