Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Από 1η Νοεμβρίου το Κτηματολόγιο περνάει στην ψηφιακή εποχή

Την 1η Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν να λύνονται τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο Κτηματολόγιο, καθώς τότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο “Ψηφιακός Φάκελος Ακινήτου” ο οποίος βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία από τον Μάρτιο. Με την λειτουργία της πλατφόρμας θα απεγκλωβιστούν χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τα διάσπαρτα κτηματολογικά γραφεία, εφορίες και υπηρεσίες δήμων συγκεντρώνοντας τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ακόμα και η ψηφιακή πλατφόρμα κλεισίματος ραντεβού, δεν βοήθησε όσο ήταν αναμενόμενο στην αναμονή των πολιτών, καθώς μπορεί οι ουρές να εξαφανίστηκαν έξω από τα κτηματολογικά γραφεία, αλλά μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο,

Η σκυτάλη στους συμβολαιογράφους

Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα περάσουν στην δικαιοδοσία των συμβολαιογράφων, οι οποίοι μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλόμενων μερών θα αντλούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας πλατφόρμας e-Μεταβίβαση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα. Τα δικαιολογητικά θα βρίσκονται στις οθόνες των συμβολαιογράφων και οι υποθέσεις για τους ενδιαφερόμενους θα κλείνουν πιο γρήγορα και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» αφορά αποκλειστικά συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. Ο τρόπος λειτουργίας του νέου συστήματος περιγράφει απόφαση που υπέγραψαν τον Μάρτιο οι Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Χατζηδάκης, Κώστας Σκρέκας, Νικόλαος Ταγαράς, Θεόδωρος Λιβάνιος, Κυριάκος Πιερρακάκης και Γιώργος Πιτσιλής.

Πως θα γίνεται η Διαδικασία

Για την είσοδο στην πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη του δημοσίου gov.gr απαιτούνται:

 • Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet
 • Κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές του συμβολαιογραφικού συλλόγου αν είστε συμβολαιογράφος
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αγοραπωλησίας που δημιουργείται περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και όλα τα απαραίτητα για την σύνταξη της δικαιολογητικά.

Τα βήματα μιας μεταβίβασης ακινήτου

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παρακάτω σειρά:

 • Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί ένα νέο αίτημα αγοραπωλησίας προσκαλώντας στην συνέχεια πωλητή και αγοραστή να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.
 • Ο πωλητής επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο, αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης. Η επιλογή του ακινήτου γίνεται είτε εισάγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), είτε επιλέγοντάς το από λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο πωλητής έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του.
 • Ο αγοραστής αποδέχεται την πρόσκληση και εξουσιοδοτεί τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης.
 • Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον πωλητή, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται η δημιουργία του αιτήματος αγοραπωλησίας και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της αγοραπωλησίας.
 • Ο συμβολαιογράφος συλλέγει τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης και προχωρά στην δήλωση φόρου μεταβίβασης.
 • Με την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης από τον αγοραστή, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη και καλεί με φυσική παρουσία πωλητή και αγοραστή για την υπογραφή του συμβολαίου.
 • Μετά την υπογραφή τους, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από το συμβολαιογράφο, είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικό φάκελο της αγοραπωλησίας.
 • Τέλος, ο συμβολαιογράφος καταχωρεί την εγγραπτέα πράξη στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και ενημερώνει τον αγοραστή για τον αριθμό πρωτοκόλλου μεταγραφής ώστε να αναζητήσει την ολοκλήρωση της από τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Απαραίτητα πιστοποιητικά – δικαιολογητικά

Τα πιστοποιητικά που περιέχει ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» είναι τα εξής:

 • Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου).
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 • Αποδεικτικό ενημερότητας
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους.
 • Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).
 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος
close menu