Τηλεπικοινωνίες

Μόνο η Wind συμμετείχε στην 1η φάση της δημοπρασίας για τον Καθολικό Πάροχο

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την Αρχική Οικονομική Προσφορά της εταιρείας WIND στο πλαίσιο της δημοπρασίας για την επιλογή παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας.

Συμμετέχων

Αρχική  Οικονομική Προσφορά

(μέγιστο ποσό αποζημίωσης ανά  διαχειριστική χρήση)

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες

Δύο εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ  ( 2.052.000 € )

Η ΕΕΤΤ καλεί και νέους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, κατά τη Φάση 2 της διαδικασίας, την Τετάρτη 23/11/2022, μεταξύ 10.00 – 11.00 π.μ.

Σημειώνεται ότι η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας πρόσβασης επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης σε σταθερή θέση, για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4727/2020 αναφορικά με το νέο πλαίσιο Καθολικής Υπηρεσίας. Ο νέος πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει εκτός από τηλεφωνία και υπηρεσίες επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα ο πάροχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες, με ανώτατη τιμή 27 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τελών, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και ανόδου (upload) 1 Mbps και με πραγματική ταχύτητα καθόδου (download) όχι μικρότερη από 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με σταθερή πάγια χρέωση (flat rate) ανεξαρτήτως κατανάλωσης δεδομένων.
  • Δωρεάν απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου.
close menu