Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Alpha Bank: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων

Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα από τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες κατά την περίοδο της πανδημίας, η σημαντική άνοδος των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση που πραγματοποιείται την τελευταία διετία, αναμένεται να προσδώσουν σημαντικά οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, ενισχύοντας, κατά συνέπεια, την ελληνική οικονομία, επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της.

Όπως αναφέρεται, το «Ελλάδα 2.0» προβλέπει επενδύσεις 375 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν με τη μορφή επιδοτήσεων, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.τ.λ., με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υστερεί σε θέματα τεχνολογίας η Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν για τις ΜμΕ, που επικαλείται το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank, η παραγωγικότητα των ελληνικών ΜμΕ, η οποία ορίζεται ως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο, υπολείπεται σημαντικά πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Είναι 11.400 ευρώ, έναντι μέσου κοινοτικού όρου 40.000 ευρώ.

Το γεγονός αυτό, επισημαίνεται στο δελτίο, συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με το γεγονός ότι οι ελληνικές ΜμΕ υστερούν σε θέματα ψηφιοποίησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, το ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις ανέρχεται σε10,8%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-27, μαζί με το αντίστοιχο της Βουλγαρίας. Ως εκ τούτου, μόλις 4% των πωλήσεων των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι ηλεκτρονικές, έναντι 10,9% στην Ε.Ε.-27.

Cloud computing και δεδομένα

Τέλος, αν και τα ποσοστά των ΜμΕ στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν υψηλές τεχνολογίες (π.χ. cloud computing, 3D printing, analysing big data) είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ό,τι αφορά την προώθηση των προϊόντων τους, την επικοινωνία με τους πελάτες, την ανάπτυξη συνεργασιών, ακόμη και τη διενέργεια προσλήψεων, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, με τα αντίστοιχα ποσοστά να υπερβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. για τις αξιολογήσεις των προϊόντων τους από τους πελάτες) τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ-27.

TAGS:

close menu