Τράπεζες

Αλλαγή εποχής για την Eurobank με το νέο λειτουργικό μοντέλο “Phygital”

Τη νέα αντίληψη που θα προσδιορίσει την τραπεζική λειτουργία και εξυπηρέτηση της νέας εποχής παρουσίασε η διοίκηση της Eurobank σε ειδική εκδήλωση με ομιλητές τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ζανιά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φωκίωνα Καραβία, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, κ.κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Σταύρο Ιωάννου, και τον Γενικό Διευθυντή Retail Banking, Ιάκωβο Γιαννακλή.

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ήδη υλοποιείται, με ορίζοντα δεκαετίας και αναπτύσσεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

-Χρηματοδότηση εμβληματικών έργων και επενδύσεων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, με στόχους την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και τη μείωση του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance).

-Ολιστική στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης και μέσω των πόρων ευρωπαϊκών ή/και ελληνικών προγραμμάτων που αφορούν ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να διαχυθεί η ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία. Η Τράπεζα προχωρά στη χορήγηση επαγγελματικών επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της επένδυσης, ενεργοποιεί το πρώτο ηλεκτρονικό marketplace στην Ελλάδα για την άμεση σύνδεση των πελατών με άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες τους.

-Ανάπτυξη του ανθρωποκεντρικού μοντέλου Phygital που αξιοποιεί την άρτια τεχνολογική υποδομή με τον ανθρώπινο παράγοντα για απλή, γρήγορη, προσωποποιημένη και ασφαλή εξυπηρέτηση 24/7.

Πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση μικρών επιχειρήσεων

Καθώς κεντρική στόχευση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Eurobank   είναι η διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της κοινωνίας, η στήριξη και η ενδυνάμωση των μικρότερων επιχειρήσεων αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Τράπεζα.

Η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις μικρότερες επιχειρήσεις και στηρίζει την προσπάθειά τους να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργεί εργαλεία χρηματοδότησης αλλά και στρατηγικές συνεργασίες, προκειμένου οι μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα και συμπληρωματικά, η Τράπεζα αναπτύσσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και φορείς για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, προϊόντων και συμβουλευτικής στους πελάτες της.

Όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση, η Eurobank:

 • Προχωράει στην εισαγωγή επαγγελματικών επενδυτικών δανείων σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια της επένδυσης (όπως το έπραξε πρώτη, 2 χρόνια πριν, στον τομέα της στεγαστικής πίστης) προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να «κλειδώσουν» τα χαμηλά σταθερά επιτόκια αυτής της περιόδου.
 • Συμμετέχει σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και ενημερώνει τους πελάτες της για τα διαθέσιμα δάνεια όπως εκείνα που θα ανακοινωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του νέου ΕΣΠΑ αλλά και μέσω άλλων προγραμμάτων που τρέχουν ή θα τρέξουν μεσοπρόθεσμα. Βρίσκεται επίσης δίπλα στις επιχειρήσεις για να διευκολύνει την διαδικασία απορρόφησης των επιχορηγήσεων που διατίθενται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς Φορείς. Μεταξύ άλλων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας CoVid 19 (Γ’ κύκλος), το Επενδυτικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Επενδυτικά δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ), το Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΤΜΕΔΕ και το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας «ΤΑΔΥΜ».

Ταυτόχρονα, αναπτύσσει συνεργασίες με στόχο να παρέχει στους πελάτες της και μη τραπεζικά προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακούς όρους ώστε να τους στηρίξει σε ό,τι απαιτείται για να απορροφήσουν τα κονδύλια που τους αναλογούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Info Quest Technologies για την αξιοποίηση λύσεων της Microsoft, μέσω της θυγατρικής της Eurobank Business Exchanges, με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών μιας επιχείρησης για ψηφιακή αναβάθμιση, με προνομιακές τιμές για τους πελάτες της Τράπεζας. Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη για τους πελάτες από την συνεργασία της Eurobank με την Epsilon Net με ουσιαστική συμβολή στην ψηφιακή τους μετάβαση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα διατεθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν την τηλεργασία, το remote-collaboration, την κυβερνοασφάλεια και τις υπηρεσίες Cloud – όλες επιλέξιμες για τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -.

Σημειώνεται επίσης πως με την πρωτοβουλία του Digital Academy for Business της Eurobank, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα νέο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας μιας επιχείρησης, που μάλιστα θα οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμισή της. Ταυτόχρονα προχωρά σε συνεργασία και με τρίτα δίκτυα όπως π.χ. λογιστικά γραφεία που συζητούν επίσης με τους επιχειρηματίες τις ανάγκες ρευστότητας και επενδύσεων και τα οποία θα μπορούν να συστήσουν πελάτες τους στην Τράπεζα για δανειοδότηση αρκεί πάντα να πληρούν τραπεζικά κριτήρια.

Η Τράπεζα θα υποστηρίξει επίσης την «πράσινη» μετάβαση των μικρότερων επιχειρήσεων (π.χ. έχει παρουσιάσει λύσεις για την υποστήριξη ενεργειών που αφορούν το RRF, όπως το ΕΚΟ, που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με χρηματοδοτικά προγράμματα όπως το bridge financing, ενώ στον προγραμματισμό της είναι και η προσφορά ανάλογων εργαλείων σε επιχειρήσεις όταν παρουσιαστούν τα σχετικά προγράμματα που αναμένονται για τις ΜμΕ).

Για την προώθηση της ενημέρωσης για τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε επιχείρησης, σημαντική πρωτοβουλία της Eurobank είναι το Business Check up. Μέσω αυτού ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να ελέγξει αν η επιχείρησή του είναι επιλέξιμη σε όλα τα προγράμματα (RRF, ΕΣΠΑ, ΕΑΤ, EIF κ.ά.) και να συγκρίνει βασικούς δείκτες της με το μέσο όρο του κλάδου.

Τέλος, η Εurobank συνεργάζεται και με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στη δημιουργία της επενδυτικής πρότασης, υποβολής του φακέλου και υλοποίησης της επένδυσης.

Η νέα φιλοσοφία του στρατηγικού σχεδιασμού, που έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται σηματοδοτείται και από τη νέα εταιρική ταυτότητα την οποία υιοθετεί ο Όμιλος επιδιώκοντας να αναδείξει, και σημειολογικά, τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, ενώ είναι εμφανής και στον ανασχεδιασμό των καταστημάτων της, με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.

Νέο μοντέλο Phygital εξυπηρέτησης

Για την Eurobank η ψηφιοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά στοχευμένη και απλή για να καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη όποτε, όπου και όπως αυτός το χρειάζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα  χτίζει το νέο μοντέλο τραπεζικού καταστήματος και εξυπηρέτησης «παντρεύοντας» την φυσική παρουσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της με τη σύγχρονη τεχνολογία. Πρόκειται για το μοντέλο Phygital (η λέξη προκύπτει από το συνδυασμό του physical -της προσωπικής επαφής με τον πελάτη-, με τις δυνατότητες που προσφέρει το digital, ο νέος ψηφιακός κόσμος) που διευκολύνει την επικοινωνία ψηφιακά παρέχοντας στον πελάτη όλα τα διαθέσιμα κανάλια (π.χ. m-Banking, e-Banking), ενώ οι λειτουργίες της Τράπεζας είναι δομημένες εσωτερικά έτσι ώστε να αξιοποιείται η τεχνολογία προς το μέγιστο όφελος για τον πελάτη. Στη διαδικασία αυτή το εξειδικευμένο προσωπικό της Eurobank είναι δίπλα στον πελάτη, με σύγχρονα μέσα.

H νέα γενιά καταστημάτων της Eurobank έχει σύγχρονο σχεδιασμό και λογική, αποτυπώνοντας τον νέο, άμεσο, προσωποποιημένο τρόπο εξυπηρέτησης. Στο νέο αυτό μοντέλο καταστημάτων, καταργούνται τα παραδοσιακά γκισέ, διαδραστικά service bars διευκολύνουν τις απλές συναλλαγές, ενώ στον ειδικό χώρο υποδοχής οι πελάτες μπορούν να πλοηγηθούν μέσα από φιλικές στη χρήση οθόνες και να ενημερωθούν για προϊόντα. Τα future branches είναι σχεδιασμένα, κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με γνώμονα την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Η εφαρμογή ψηφιακών μέσων καταργεί τις αφίσες και το έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενώ η ηλεκτρονική υπογραφή και η ψηφιακή αποστολή εγγράφων ελαχιστοποιεί τις εκτυπώσεις τραπεζικών παραστατικών.

Για να υποστηρίξει το μοντέλο Phygital, η Eurobank επενδύει συνεχώς σε έργα τεχνολογίας έχοντας διαθέσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ, την τελευταία τριετία, ενώ το πλάνο τεχνολογικών επενδύσεων συνεχίζεται με ισχυρή δυναμική. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αξιοποιεί τις τελευταίες και πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες συνεργασίας όπως Agile και Design Thinking, ενώ μέσω του Innovation & UX lab ελέγχει τη χρηστικότητα των εφαρμογών της μαζί με τους ίδιους τους πελάτες της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη FinTech οικοσυστήματος στην Ελλάδα.

Ενδεικτικές πρακτικές εφαρμογές του Phygital μοντέλου εξυπηρέτησης που ανέφερε η Διοίκηση της Eurobank, είναι:

α) Για ασφαλείς και γρήγορες οnline συναλλαγές για ιδιώτες και επιχειρήσεις:

 •  Μέσω του Eurobank mobile app, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν καταναλωτικό δάνειο ολοκληρώνοντας την αίτηση εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Μία επιλογή που αξιοποιεί ήδη το 65% όσων υποβάλουν σχετική αίτηση.
 • Η Τράπεζα αξιοποιεί την τεχνολογία και δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του από όπου κι αν βρίσκεται. Ενδεικτικά, με το σύστημα ανέπαφων συναλλαγών apple pay και google pay, ο πελάτης μπορεί γρήγορα και με ασφάλεια να πραγματοποιεί συναλλαγές, πληρωμές ακόμη και ανάληψη μετρητών από το ATM, χωρίς να απαιτείται χρήση κάρτας.
 • Επίσης η Τράπεζα προσφέρει τη νέα ψηφιακή υπηρεσία καρτών «Garmin Pay Wallet», μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα κατόχους χρεωστικών/πιστωτικών καρτών Visa & Mastercard, να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές μέσω της χρήσης Garmin Smartwatch με NFC λειτουργικότητα.

β) Νέες υπηρεσίες με τη σφραγίδα της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας:

 • Eurobank Smart POS: Nέα εφαρμογή που μετατρέπει το κινητό της επιχείρησης σε POS, διευκολύνοντας τις συναλλαγές εντός των φυσικών καταστημάτων αλλά και εκτός αυτών.
 • Payment Initiation: βεντάλια πρωτοποριακών, διαδικτυακών υπηρεσιών, όπου οι πελάτες χρήστες e-Βanking μπορούν πλέον να αποστείλουν χρηματικά εμβάσματα χρεώνοντας λογαριασμούς που τηρούν και σε άλλες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιήσουν κωδικούς e-banking άλλης τράπεζας.
 • γ) Ευέλικτη επικοινωνία και διασύνδεση των επιχειρήσεων

  Για την άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένους συνεργάτες, η Eurobank δημιουργεί το πρώτο στην Ελλάδα ηλεκτρονικό Marketplace, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, Market Place/Eurobank που θα φιλοξενηθεί στο site της Τράπεζας από τις αρχές του 2022. Η νέα αυτή πρωτοβουλία είναι ένα ακόμη βήμα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους πελάτες.

  δ) Προσωποποιημένη επικοινωνία από απόσταση με τη διευκόλυνση της τεχνολογίας

  • Η επικοινωνία με τους ιδιώτες πελάτες διευκολύνεται, ήδη, μέσω της ψηφιακής θυρίδας της Τράπεζας που κάνει δυνατή την ηλεκτρονική πρόσβαση.
  • Η e-χρηματοδότηση γίνεται εφικτή για επιχειρηματικά και στεγαστικά προϊόντα μέσω της υπηρεσίας v-Banking, που εισήγαγε πρώτη η Eurobank στην ελληνική αγορά και βρήκε μεγάλη απήχηση. Εξυπηρετεί ήδη 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες προσφέροντας πρόσβαση σε προσωπικό εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο μέσω βίντεο κλήσης, από όποιο σημείο επιθυμούν οι πελάτες της Τράπεζας.

Σχέδιο 3 αξόνων

Τρεις είναι οι άξονες στους οποίους στηρίζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Eurobank με ορίζοντα το 2030:

 1. Υποστήριξη των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και ρευστότητας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκτασή τους και την υποστήριξη των εμβληματικών έργων υποδομής που υλοποιούνται, με την Τράπεζα να στοχεύει σε εκταμιεύσεις 5,5 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία. Επιδίωξη είναι η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της οικονομίας και η μείωση του επενδυτικού κενού που δημιουργήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και υπολογίζεται στα 100 δις. ευρώ. Η συμβολή της Eurobank θα είναι  κυρίως μέσω επενδύσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance), με τουλάχιστον τις μισές από τις νέες εκταμιεύσεις να χορηγούνται με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.
 2. Στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητά τους με στόχο τη διάχυση της ανάπτυξης σε όλη την κοινωνία, αξιοποιώντας στο μέγιστο και τις μεγάλες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών προγραμμάτων. Η Eurobank, από το 2020, έχει χορηγήσει ήδη 14.000 δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 5 εκατ. ευρώ, έχοντας εγκρίνει το 82% των αιτημάτων που υποβλήθηκαν μέσα στο 2021.
 3. Καινοτομία στην εξυπηρέτηση με το νέο Phygital μοντέλο που συνδυάζει τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία με την εμπειρία του, υψηλής κατάρτισης, προσωπικού της Τράπεζας, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση.

TAGS:

close menu