Οικονομία

Αυξήθηκε 7,6% το εισόδημα των νοικοκυριών το 2022

Αύξηση κατά 9,6 δισ. ευρώ ή 7,6% σημειώθηκε πέρυσι στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 9,6 δισ. ευρώ ή 7,6% σημειώθηκε πέρυσι στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά και ανήλθε σε 135,9 δισ. ευρώ από 126,3 δισ. ευρώ το 2021. Ενώ, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 14,3% το 2022 σε σύγκριση με το 2021, από 123,7 δισ. ευρώ σε 141,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, μειώθηκε το ποσοστό αποταμίευσης σε -4% από 2,1% το 2021.

Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 19,3% το 2022 σε σύγκριση με 20,4% το 2021.

Ενώ, το 2022 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 20,1 δισ. ευρώ, ενώ το 2021 ήταν 14,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2022 καθαρή λήψη δανείων 16,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2021 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 10,6 δισ. ευρώ.

close menu