Έρευνες - Μελέτες

4 στις 10 εταιρείες βλέπουν την ΑΙ ως μέσο για βελτίωση της αποδοτικότητας

Επενδύσεις στην τεχνολογία και δη στην τεχνητή νοημοσύνη δρομολογούν οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τζίρους και αποδοτικότητα. Οι CEOs σε όλο τον κόσμο απαντούν ότι υιοθετούν την τεχνολογία ως μέσο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας, με το 41% να επιδιώκει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να ενισχύσει την επιχειρηματική απόδοση.

Παρ’ όλα αυτά, είναι ενδιαφέρον πως τρεις στους τέσσερις CEOs (76%) εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο

Η αυξημένη αισιοδοξία των CEOs συνδέεται με την πρόθεσή τους να εστιάσουν στον στρατηγικό μετασχηματισμό. Το 58% των ερωτηθέντων επιταχύνουν τα προγράμματα επιχειρηματικού μετασχηματισμού – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 21%, που κατέγραφε η έρευνα του Ιουλίου 2023. Στον αντίποδα, μόλις το 5% αναφέρουν σήμερα ότι δεν έχουν σχέδια μετασχηματισμού, έναντι 37% τον Ιούλιο του 2023.

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία τους, οι CEOs υιοθετούν συνολικά μια ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Οι πρωταρχικοί τομείς έμφασης περιλαμβάνουν βελτιώσεις αποδοτικότητας και στρατηγικές διαχείρισης κόστους.

Η αισιοδοξία των CEOs

Συνολικά, οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι αισιόδοξοι για αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας το 2024, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της τακτικής έρευνας, EY CEO Outlook Pulse.

Η έρευνα, που καταγράφει τις απόψεις 1.200 CEOs από 21 χώρες, σχετικά με τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν, δείχνει ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι αισιόδοξοι για τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις, παρά το περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης. Μία σημαντική πλειοψηφία των CEOs, που συμμετείχαν στην έρευνα, αναμένουν αύξηση των εσόδων (64%) και της κερδοφορίας (63%).

Η αισιοδοξία αυτή καταγράφεται, παρά το γεγονός ότι οι CEOs αναγνωρίζουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, με τα τρία τέταρτα (76%) των ερωτηθέντων να αναμένουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλούς ή μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Επιπλέον, το 78% των ερωτηθέντων CEOs αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν “υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα” εξαιτίας των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ πάνω από τους μισούς (57%) προβλέπουν αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων.

Και οι κίνδυνοι

Καθώς πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα προσέλθει στις κάλπες κατά τους επόμενους μήνες, οι CEOs έχουν πλήρη επίγνωση των γεωπολιτικών κινδύνων και των πιθανών επιχειρηματικών επιπτώσεων. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) ανησυχούν ότι η ενδεχόμενη άνοδος των λαϊκιστικών κινημάτων θα εντείνει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και θα δημιουργήσει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

To 76% των ερωτηθέντων ανησυχούν, επίσης, για ενδεχόμενη “κακή” χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τις σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2024.

close menu