Επικαιρότητα

15,5 χιλ. ελέγχους ετοιμάζει το “ψηφιακό μάτι” της εφορίας

Περισσότερους από 15.500 στοχευμένους ελέγχους με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και πληροφορίες θα διενεργήσουν το 2023 οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα βάζουν στο στόχαστρο του 900 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής. Ο προγραμματισμός για το επόμενο έτος έχει ξεκινήσει και ήδη οι ελεγκτές προετοιμάζονται για το πρώτο κανονικό έτος μετά την πανδημία και ενδεχομένως την ενεργειακή κρίση.

Οι ελεγκτές θα ξεσκονίσουν και φέτος στους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία, θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης QRcode ενώ με laptop θα εκδίδουν αυτόματα στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν:

  • Υποθέσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
  • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
  • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.
  • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
  • Υποθέσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.

Οι μεγάλες υποθέσεις

  • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων
  • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, εξάλλου, κατά την οποία παρεμποδίζεται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου με απειλή ή χρήση βίας κατά των ελεγκτικών οργάνων, αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου την οποία αφορά ο έλεγχος. Οι ποινές φυσικά διαφοροποιούνται στην περίπτωση όπου η φορολογική νομοθεσία ορίζει πως για μη έκδοση αποδείξεων ή παρεμπόδιση ελέγχων επιβάλλονται πρόστιμα αντί για αναστολή λειτουργίας, όπως προβλέπεται για παράδειγμα για φροντιστήρια, φαρμακεία, γραφεία τελετών, ξενοδοχεία κ.λπ.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ επιβάλλονται σωρευτικά:

Ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων.
Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων, από δύο έως έξι μήνες την πρώτη φορά και από έξι μήνες έως και τρία χρόνια στην περίπτωση υποτροπής.

close menu