Έρευνα & Καινοτομία

100 δις Ευρώ σε ρεύμα εξοικονόμησαν οι ευρωπαίοι λόγω ΑΠΕ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο φιλικές προς το περιβάλλον αλλά και οικονομικά επωφελείς σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2021-2023 λόγω της πρόσθετης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υπάρχουσες και νέες φωτοβολταϊκες και αιολικές εγκαταστάσεις.

Η έκθεση του ΔΟΕ υπογραμμίζει τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης νέων αιολικών και ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην ΕΕ με αυτές τις χαμηλού κόστους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν εκτοπίσει περίπου 230 TWh ακριβής παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οδηγώντας σε μείωση των τιμών χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οικιακά και εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα αντιπροσωπεύουν το 74% της αύξησης των προβλέψεων του ΔΟΕ, με το μεγαλύτερο μέρος (82%) της αύξησης να προέρχεται από έξι βασικές αγορές: Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Σουηδία.
Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό της χώρας ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ομοίως, στη Γερμανία η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της νέας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία είναι αυτή που θα καλύψει την πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης για συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030.

Επιπτώσεις στο ενεργειακό τοπίο της ΕΕ

Τα πορίσματα της έκθεσης του ΔΟΕ έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ενεργειακό τοπίο της ΕΕ και καταδεικνύουν τη σημασία της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2021, η ΕΕ έχει θεσπίσει στόχους για την επίτευξη μεριδίου 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κατανάλωση ενέργειας έως το 2030. Η έκθεση δείχνει ότι ο στόχος αυτός δεν είναι μόνο εφικτός αλλά και οικονομικά επωφελής, καθώς έχει συμβάλει στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Επιπλέον, η έκθεση υπογραμμίζει ότι το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να μειώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθιστώντας τις μια όλο και πιο ελκυστική επιλογή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

close menu