Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Τηλεπικοινωνίες και λιανεμπόριο, οι παγκόσμιοι ψηφιακοί ηγέτες

Το 60% των εταιρειών παγκοσμίως εκτιμούν ότι έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό

Υψηλό βαθμό ψηφιακής ωριμότητας έχουν κατακτήσει, πλέον, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και του λιανεμπορίου. Οι επιχειρήσεις των δύο τομέων θεωρούνται, σήμερα, οι πλέον ψηφιακά ώριμες, έχοντας τις απαραίτητες δυνατότητες για τη διαδικασία του πολυπόθητου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συνολικά, σε όλους τους κλάδους, οι έξι στις δέκα (60%) εταιρείες υποστηρίζουν ότι διαθέτουν τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για μια επιτυχή πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού. Ψηφιακοί πρωταθλητές, ωστόσο, μεταξύ όλων των τομέων της οικονομίας αναδεικνύονται οι εταιρείες του λιανεμπορίου και των τηλεπικοινωνιών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 73% και 71%, αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου το 69% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές δυνατότητες για μια επιτυχή διαδικασία digital transformation. Ακολουθεί ο τραπεζικός τομέας, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 66%.

Σύμφωνα με έρευνα του Capgemini Research Institute, σχεδόν τα δύο τρίτα των οργανισμών διαθέτουν σήμερα τις ψηφιακές (60%) και ηγετικές ικανότητες (62%), που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από το 36% – και στα δύο μέτωπα – σε μόλις δύο χρόνια (2020 έναντι του 2018). Ως καταλύτης γι’ αυτήν την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας, λειτούργησε η κρίση του Covid-19.

Ψηφιακό χάσμα

Για να εκτιμήσει τις συνθήκες του ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ των επιχειρήσεων η έκθεση “Digital Mastery 2020” του Capgemini Research Institute εξέτασε τις επιδόσεις τους σε τέσσερις κατηγορίες: ταλέντο και οργάνωση, λειτουργίες, καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων και εμπειρία πελατών.

Η έρευνα για το 2020 διαπίστωσε ότι, ενώ όλοι οι οργανισμοί κινούνται πλέον ταχύτερα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι ψηφιακοί ηγέτες διευρύνουν το χάσμα που τους χωρίζει από τις λιγότερο ώριμες ψηφιακά εταιρείες. Ο COVID-19 λειτούργησε ως ισχυρός επιταχυντής προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημαντικό ρόλο για την ψηφιακή ωριμότητα παίζει και το μέγεθος ενός οργανισμού. Οι μεγάλοι οργανισμοί, με έσοδα άνω των $10 δισ. έχουν πλεονέκτημα τόσο στις ψηφιακές, όσο και στις ηγετικές δυνατότητες. Περίπου το 68% αυτών των οργανισμών δηλώνει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ψηφιακές δυνατότητες σε σύγκριση με 55% αυτών με έσοδα λιγότερα από $10 δισ.

Όσον αφορά τις ηγετικές ικανότητες, το χάσμα είναι παρόμοιο: το 57% των μικρότερων οργανισμών δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες ηγετικές ικανότητες, έναντι 70% μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών.

Εργατικό δυναμικό

Η έρευνα του Capgemini το 2018 αποκάλυψε ότι ο παράγοντας “ανθρώπινο δυναμικό” ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς οι επιχειρήσεις απέτυχαν να συμπαρασύρουν τους υπαλλήλους τους σε αυτήν τη διαδικασία.

Σήμερα, περισσότεροι οργανισμοί εμπλέκουν υπαλλήλους στις ψηφιακές τους πρωτοβουλίες: 63% το 2020, από 36% το 2018. Παρά την πρόοδο αυτή, όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, η Capgemini διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς οργανισμούς (48%) επενδύουν στην ανάπτυξη soft skills, όπως συναισθηματική νοημοσύνη, προσαρμοστικότητα και συνεργασία.

πηγή: ΣΕΠΕ

close menu