Επιχειρήσεις

Ζημιές για τη Logismos στη χρήση εννεαμήνου

Πωλήσεις 1,466 εκατ. ευρώ, EBITDA 236,3 χιλιάδες και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 424,7 χιλιάδων ευρώ κατέγραψε η Logismos στο εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Η μείωση του κύκλου εργασιών του εννεαμήνου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 οφείλεται στις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, κυρίως λόγω αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων πελατών της Εταιρείας στο εξωτερικό.

Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία η εταιρεία δηλώνει στο Χρηματιστήριο ότι η Διοίκηση της Εταιρείας, ως υπεύθυνη επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδρασή του στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται  απομακρυσμένα.

Δεδομένων των συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της πανδημίας, η Εταιρεία εκτιμά ότι σε επίπεδο πωλήσεων η κατάσταση στο τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι αντίστοιχη με αυτή στο τέλος του 2020. Ειδικότερα το Δ’ τρίμηνο του 2021 αναμένεται αυξημένο συγκριτικά με το αντίστοιχο Δ’ Τρίμηνο του 2020, αντισταθμίζοντας έτσι την μείωση που υπήρχε στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020.

Η Εταιρεία ελπίζει ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και αντίστοιχα των αποτελεσμάτων της εταιρείας από το Δ’ Τρίμηνο του 2021 και επαναφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα από το Α’ τρίμηνο 2022 υπό την προϋπόθεση της ομαλής και θετικής εξέλιξης αντιμετώπισης της πανδημίας.

close menu