Έργα - Εγκαταστάσεις

Υπογράφτηκε η σύμβαση για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΕΠΕ, αξίας 19,2 εκατ. ευρώ

Το υπουργείο Εργασίας μετασχηματίζει τα πληροφοριακά του συστήματα

“Έπεσαν” οι υπογραφές για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ανάμεσα σε υπουργείο Εργασίας και της κοινοπραξίας των εταιρειών Netcompany-Intrasoft, Vodafone και 01 Solutions, για το έργο ««Ενιαία Ροή Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης – Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ», αξίας 19,2 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου σε ένα ενιαίο – ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας με την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής δύο επιμέρους αντικείμενα:

  • Ομογενοποίηση κωδικολογίων και αποκατάσταση ενιαίας ροής δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης: Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η αποκατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ και η υποβολή αυτών μέσω του ΠΣ Εργάνη, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή και αξιοπιστία στα υποβαλλόμενα στοιχεία, θα επιτρέψει την ομογενοποίηση και άμεση αντιπαραβολή των δεδομένων απασχόλησης και ασφάλισης και -τελικά- θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
  • Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ: Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν πέντε έτη λειτουργίας, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κρίνεται ότι χρήζει σημαντικών αναβαθμίσεων και ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά του στο περιβάλλον του G-cloud της ΓΓΠΣΔΔ. Επίσης, η βασική πηγή δεδομένων για τη στόχευση των ελέγχων είναι τα πρωτογενή στοιχεία του ΠΣ Εργάνη.
close menu