Έρευνα & Καινοτομία

Υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Κίνας στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας και ο Κινέζος ομόλογός του Zhang Guangjun, στο πλαίσιο της Μικτής Διακρατικής Επιτροπής Ελλάδας – Κίνας, υπέγραψαν νέο Μνημόνιο για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Το τρέχον πρόγραμμα συνεργασίας, χάρη στο οποίο έχουν επιλεγεί 23 ερευνητικά έργα για χρηματοδότηση, ξεκίνησε το 2018 και ήταν ιδιαιτέρως επιτυχημένο, δημιουργώντας έτσι ισχυρές προϋποθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την επόμενη 13η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πιθανότατα θα ξεκινήσει εντός του 2023.

Με το έντονο ενδιαφέρον και των δύο πλευρών, την συμμετοχή της ακαδημαϊκήςεπιστημονικής κοινότητας, επιχειρηματικών φορέων και με δεδομένη την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τα τρέχοντα προγράμματα συνεργασίας, δύναται να επιτευχθούν ιδιαίτερα υψηλοί στόχοι τα επόμενα χρόνια.

Το Μνημόνιο αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς κρίσιμους για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων όπως είναι η κλιματική και ενεργειακή κρίση, η διαχείριση υδατικών πόρων, η δημόσια υγεία και η επισιτιστική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εμβάθυνση της συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς αιχμής:

  1. Στον Αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην παραγωγή τροφίμων και ποτών,βιώσιμο σύστημα τροφίμων, βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, υγεία του εδάφους και τρόφιμα, πράσινα τρόφιμα, επισιτιστική ασφάλεια, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια κ.λπ.
  2. Στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στη διαχείριση των δασών, στους υδάτινους πόρους, στις προκλήσεις της βιοποικιλότητας, στις πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος κ.λπ.
  3. Στη δημόσια υγεία με έμφαση στη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, προϊόντα συνδυασμού φαρμάκων-συσκευών, φάρμακα προστιθέμενης αξίας, φάρμακα ακριβείας, ψυχική υγεία, υγειονομική παιδεία πολιτών, εξατομικευμένη πρόληψη κ.λπ.
  4. Στην πολιτιστική κληρονομιά με έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, αλυσίδων αξίας για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δεδομένου ότι η χώρα μας έχει εγκρίνει το πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε προκήρυξη, ιδανικά εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν επίσης στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας,στελέχη του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της Κίνας, Ερευνητικοί φορείς από τις δυο χώρες και στελέχη της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στους τομείς της επιστήμης και καινοτομίας είναι μακροχρόνια, αφού ξεκίνησε ήδη από το 1979 με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και έχει αποβεί εξαιρετικά αποδοτική. Σήμερα, στο πλαίσιο της 13ης Μικτής Διακρατικής Επιτροπής επιβεβαιώνουμε τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για την προώθηση του στενότερου διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας σε αυτούς τους τομείς. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας στην επιστήμη και την τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια ανάπτυξη και σταθερότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής επεσήμανε:

«Η ανταπόκριση του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην προκήρυξη του 2018, αλλά και οι απαντήσεις τους στην έρευνα που οργανώσαμε για την -ποιοτική κυρίως- αποτίμηση του προγράμματος, δείχνουν ότι οι Έλληνες, αλλά και οι κινέζοι, επιστήμονες και επιχειρηματίες επιθυμούν την συνέχιση της συνεργασίας τους και ζητούν την διαμόρφωση διάδοχου προγράμματος. Αποβλέπουμε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της συνεργασίας μας σε τομείς κρίσιμους για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων».

close menu