Επιχειρήσεις

Υπερταμείο, Microsoft και BYTE Computer υλοποιούν τριετή εταιρική συμφωνία 5,3 εκατ. ευρώ

Οφέλη ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εταιρική διακυβέρνηση και τον εξορθολογισμό δαπανών, με εξοικονόμηση 25% σε επίπεδο τριετίας

Το Υπερταμείο, σε συνεργασία με τη Microsoft και τη BYTE Computer υλοποιούν τριετή εταιρική συμφωνία (Enterprise Agreement), η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάιο 2023, με αντικείμενο την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού και συνδρομών σε διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για τα προϊόντα και τις λύσεις της Microsoft προς τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου. Την υλοποίηση της συμφωνίας, με προϋπολογισμό 5,3 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) έχει αναλάβει η BYTE Computer ως εξουσιοδοτημένος Πάροχος Λύσης Aδειοδοτήσεων της Microsoft, κατόπιν διαδικασίας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού που υλοποίησε το Υπερταμείο.

Η εταιρική συμφωνία αφορά το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του, Όμιλο ΟΑΣΑ (ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ), Όμιλο ΕΛΤΑ, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, ΓΑΙΑΟΣΕ, Ελληνικές Αλυκές, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΤΑΔ, ΑΕΔΙΚ, ΔΕΘ HELEXPO, στις οποίες παρέχει πολλαπλά οφέλη:

  • Αξιοποιεί οικονομίες κλίμακας μέσω της ομαδοποιημένης προμήθειας μειώνοντας το κόστος αγοράς και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας κατ’ εκτίμηση 25% σε επίπεδο τριετίας, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Αυτό επιτρέπει ευνοϊκότερη τιμολόγηση, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και απλοποιημένη παρακολούθηση των αδειών λογισμικού σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου.
  • Επιταχύνει τις διαδικασίες προμηθειών και επικαιροποιεί τις τεχνολογικές πλατφόρμες με τη χρήση των πιο πρόσφατων εκδόσεων λογισμικού, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα, διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και καλύτερη διαχείριση των πόρων πληροφορικής.
  • Ευθυγραμμίζεται με τη ρύθμιση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις θυγατρικές του Υπερταμείου.

Για την εν λόγω συμφωνία ο αναπληρωτής διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Στέφανος Γιουρέλης (κεντρική φωτο) δήλωσε ότι: «Το Υπερταμείο έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των θυγατρικών του. Η εταιρική συμφωνία για παροχή των λύσεων της Microsoft και των σχετικών υπηρεσιών αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου για τη «Ρύθμιση Θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου» του 2022, ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων την επίτευξη ομιλικών προμηθειών, στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου».

H γενική διευθύντρια της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου δήλωσε: «Mε την εταιρική συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σημαντικών εταιρειών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, κάποιες εκ των οποίων εξυπηρετούν, καθημερινά, χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα. Ως Microsoft θα είμαστε δίπλα σε αυτές τις εταιρείες για να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη τους ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες της Microsoft και για να υποστηρίξουμε συνολικά τη μετάβασή τους προς ένα πιο παραγωγικό και πελατοκεντρικό ψηφιακό μέλλον».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Byte, Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε: «Το έργο αυτό υπογραμμίζει ακόμα μια φορά την διαχρονική δυναμική της Byte στην υλοποίηση μεγάλων έργων που αλλάζουν την ψηφιακή λειτουργία της χώρας. Πρόκειται για ακόμα μια στρατηγικής σημασίας σύμπραξη που γίνεται καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία που παράγεται από το συνδυασμό της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων με τον επαγγελματισμό των στελεχών της Byte, όχι μόνο επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση αλλά και αναδεικνύει τα ταλέντα και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας που στέκεται ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά».

Ο στόχος της Διοίκησης του Υπερταμείου είναι διπλός: Πρώτον να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ θυγατρικών του, όπως έχουν ήδη ξεκινήσει να αποτυπώνονται σε ένα συνολικό πλαίσιο, με εν ενεργεία έργα όπως η Εκπαίδευση σε θέματα Κυβερνοασφάλειας, ESG και η Διαχείριση Κινδύνου. Δεύτερον, η σημαντική μείωση εξόδων. Η συμφωνία αποδεικνύει πόσο ισχυρά δεσμευμένο είναι το Υπερταμείο στη διαφάνεια, την ορθή διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών του, με απώτερο στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την παροχή των βέλτιστων και φθηνότερων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό.

close menu