Υπηρεσίες

Ξεκινάει ο β’ κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η αντίστροφη μέτρηση για το β’ κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» έχει ξεκινήσει, με το πρόγραμμα να προβλέπει την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών και θα έχει αναδρομική ισχύ για όσες παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1 Δεκεμβρίου του 2021 αρκεί να πληρούν τα κριτήρια.

Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 75 εκατ. ευρώ είχε παγώσει λόγω της ουκρανικής κρίσης και των διαφορετικών προτεραιοτήτων του υπουργείου, παρά το γεγονός ότι ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Πριν από 1,5 μήνα, το ΥΠΕΝ έθεσε σε πιλοτική λειτουργία την πλατφόρμα του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με σκοπό να τεσταριστούν οι λειτουργίες της και να τεθεί άμεσα σε κανονική λειτουργία. Ο χρόνος αυτός φαίνεται ότι έχει έρθει.

Στον πρώτο κύκλο από τα 42 εκατ. ευρώ απορροφήθηκαν μόνο τα 20 εκατ. ευρώ. Για αυτό και στόχος του νέου προγράμματος είναι τα ποσοστά απορρόφησης να αυξηθούν.

Στο νέο γύρο χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης για την αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος και την αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου, τρίκυκλου ή ποδήλατου. Επίσης, μπορούν να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση στην κύρια κατοικία τους (για φυσικά πρόσωπα) ή στο χώρο εργασίας (για επιχειρήσεις) «έξυπνου» φορτιστή ή για την απόσυρση παλιού οχήματος.

Η Επιδότηση αφορά το 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ και το ίδιο ποσό για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς. Το ΥΠΕΝ επιβραβεύει την απόσυρση με 1.000 ευρώ και την επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή με 500 ευρώ.

Επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ χορηγείται για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ και για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα (1.000 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1.000 ευρώ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000 ευρώ).

Ανάλογη επιδότηση χορηγείται και για την αγορά αυτοκινήτου και μικρο-αυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Παρέχεται επίσης δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρεία πώλησης. Σε ότι αφορά τα δίκυκλα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ για την αγορά τους (κατηγορία L5e έως L7e -επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικρο-αυτοκίνητα).

Επίσης χορηγείται επιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ. Σε 40% ανέρχεται αντίστοιχα η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

Τι ισχύει για τους επαγγελματίες
Για τις εταιρείες, η επιδότηση ανέρχεται σε 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ από 21 οχήματα και πάνω.

Προβλέπεται επίσης επιβράβευση απόσυρσης με 1.000 ευρώ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400 ευρώ ανά σημείο επαναφόρτιση.

Το πρόγραμμα επιδοτεί εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιπλέον, παρέχει επιδότηση 30% και έως 8.000 ευρώ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα. Για τα νησιά παρέχεται επίσης επιπλέον επιδότηση 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Τέλος προβλέπεται επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.

close menu