Έρευνα & Καινοτομία

Ξεκινά η κατασκευή Κόμβου Καινοτομίας Υδρογόνου στην Δυτική Μακεδονία

Ένα εμβληματικό έργο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ξεκινά, στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Εορδαία.

Το κέντρο καινοτομίας H2-Hub έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 με προϋπολογισμό 19.799.974,00 € και δικαιούχο της πράξης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
Θα υλοποιηθεί σε χώρο 20 στρεμμάτων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον δήμο Εορδαίας στο ΕΚΕΤΑ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σκοπός του έργου είναι η ανεξάρτητη έρευνα και η ανάπτυξη επιδεικτικών εφαρμογών των τεχνολογιών Η2 ως προς την παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίησή του στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκειμένου με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (Ε&Α) να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

Επιπλέον θα λειτουργήσουν οι αναγκαίες εργαστηριακές υποδομές:

  • Φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος ενός MW.
  • Δυο ηλεκτρολύτες παραγωγής Η2 συνολικής ισχύος έως 900 kW, για την παραγωγή έως 100 κιλών πράσινου H2 ημερησίως, για ερευνητικούς σκοπούς,
  • Κυψέλη καυσίμου (ΗΤ PEM) ισχύος έως 200 kWe, για ερευνητικούς σκοπούς και την παραγωγή ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής) για ίδιες ανάγκες,
  • Πρατήριο Η2.

Το H2-Hub αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028.

close menu