Τηλεπικοινωνίες

Vodafone και Δημόκριτος δημιούργησαν 11 εφαρμογές Internet of Things

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και η Vodafone Ελλάδας παρουσίασαν 11 εφαρμογές ΙοΤ (Internet of Things – Διαδικτύου των Πραγμάτων), οι οποίες αναπτύσσονται στο Giga Campus που από κοινού έχουν δημιουργήσει.

Το «Giga Campus by Vodafone & Demokritos» αποτελεί μία κοιτίδα καινοτομίας, που θα λειτουργεί μέσα από ένα οικοσύστημα εφαρμογών Internet of Things, με την υποστήριξη του δικτύου 5G (πέμπτης γενιάς) της Vodafone. Το οικοσύστημα καινοτομίας που δημιουργείται στο «Δημόκριτο», στοχεύει να μετεξελίξει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες του Vodafone Business, ώστε στη συνέχεια αυτές να διαχυθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ψηφιακή τους μετάβαση και τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα.

Οι ΙοΤ υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο Giga Campus είναι:

– Vodafone Smart Parking: Επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης, διευκολύνοντας την εύρεση ελεύθερων θέσεων στάθμευσης και τον περιορισμό του κυκλοφοριακού προβλήματος.

– Accessible Parking Monitoring: Προσφέρει αναγνώριση οχημάτων και θέσεων ΑΜΕΑ παρέχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης σωστής χρήσης της θέσης, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση οχημάτων που δεν τηρούν τις προδιαγραφές.

– Smart Water Metering: Συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης νερού συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση και αποτελεσματική διαχείρισή του, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

– Smart Bins Management: Βοηθά στην αποτελεσματική διακομιδή και ασφαλή διαχείριση των κάδων απορριμμάτων. Το σύστημα παρακολουθεί τη χωρητικότητα, την κλίση και τη θερμοκρασία των κάδων, ώστε η πόλη να παραμένει καθαρή, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και να σχεδιάζονται αποτελεσματικά διαδρομές συλλογής απορριμμάτων, μειώνοντας το κόστος διαδρομής καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

– Vodafone IoT Fleet Control: Η επιχείρηση γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα οχήματά της και ποιες διαδρομές ακολουθούν, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών της και την κατανάλωση καυσίμων για μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία.

– Vodafone Business Temperature Tag: Δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των ψυκτικών τους μονάδων ή άλλων χώρων, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση του εξοπλισμού από τεχνικό. Μέσω smartphone έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικές με τη θερμοκρασία, την υγρασία και την τοποθεσία, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

– Vodafone Temperature Control Advanced: Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, καθώς ελέγχουν από απόσταση και λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την κατάσταση λειτουργίας των ψυγείων/καταψυκτών, όπως μεταβολή θερμοκρασίας, διακοπή ρεύματος, άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας ή τη θερμοκρασία των χώρων που επιθυμούν να παρακολουθούν. Παράλληλα μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα μπορούν να εξάγουν αναφορές με ιστορικά στοιχεία για τους διαθέσιμους δείκτες.

– Vodafone Remote Healthcare: Συνδέει με ασφάλεια ασθενείς και επαγγελματίες υγείας επιτρέποντας την ιατρική συμβουλευτική από απόσταση και συμβάλλοντας στην πρόληψη ασθενειών μέσα από την έγκαιρη διάγνωσή τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Περιλαμβάνει πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και αυτόματη μεταφορά των δεδομένων στη διαδικτυακή πλατφόρμα καθώς και εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

– Vodafone Sensing as a Service: Απευθύνεται σε δήμους ή άλλους φορείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Περιλαμβάνει αισθητήρες που πραγματοποιούν πληθώρα μετρήσεων, από τη θερμοκρασία έως την υπεριώδη ακτινοβολία, την ατμοσφαιρική πίεση, την υγρασία και τα καυσαέρια, οι οποίοι αποστέλλουν δεδομένα σε μια απομακρυσμένη πλατφόρμα ελέγχου.

– Vodafone Mobile Asset Tracking: Παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων, αφού μπορούν να εντοπίζουν από απόσταση τον εξοπλισμό και τα αντικείμενα που μεταφέρουν ή βρίσκονται σε ένα χώρο.

– Vodafone Occupancy Control: Αυτοματοποιημένο σύστημα που παρακολουθεί τα όρια πληρότητας ενός χώρου και ειδοποιεί σε περίπτωση υπέρβασής τους, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών. Ο έλεγχος γίνεται σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζεται στις εκάστοτε οδηγίες ασφαλείας.

Internet of Things (IoT)

close menu