Έργα - Εγκαταστάσεις

Vodafone-Intraway-Indigital υπέγραψαν την σύμβαση των 15 εκ. ευρώ για την Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης

Υπεγράφη η σύμβαση για την “Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης” ανάμεσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την κοινοπραξία των εταιρειών Vodafone-Intraway-Indigital. Η σύμβαση, προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ, αφορά στην στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του υπουργείου Εξωτερικών. Στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας πληροφοριών από ανοικτές πηγές (διεθνής τύπος, διεθνή social media και σε μικρότερο βαθμό διεθνή ράδιοτηλεοπτικά μέσα).

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα αρχειοθετεί καθημερινά όλο το υλικό των επιλεγμένων σε παγκόσμιο επίπεδο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο που αυτό θα είναι ταξινομημένο και αναζητήσιμο. Επίσης θα μπορεί να δέχεται, να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται υλικό από έντυπα, ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα.

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:

  • Κεντρικός εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ)
  • Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα)
  • Πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου και εφαρμογή διανομής περιεχομένου στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου
  • Υπηρεσίες συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – υπηρεσίες διαχείρισης της αποδελτίωσης διεθνούς Τύπου
  • Υποστήριξη και διαχείριση των διαδικασιών μετάφρασης του περιεχομένου
  •  Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.
close menu