Πληροφορική

Uni Systems και Cosmote “κέρδισαν” τον διαγωνισμό για το cloud computing του Δημοσίου, ύψους 15,6 εκατ. ευρώ

Στην κοινοπραξία των εταιρειών Uni Systems και Cosmote κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός για την «παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων και προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο ύψους 15,6 εκατ. ευρώ κατοχυρώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και η προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων, και αφορά:

1. στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους Βάσεων Δεδομένων (DBaaS)

2. στην προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων (DBBaaS), που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια αναφορικά με το επίπεδο της βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

3. στην παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Εξοπλισμού (της κατάλληλης υποδομής σε επίπεδο βάσης δεδομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας στα κέντρα δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

4. στην παροχή υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων,

5. στην παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης,

6. στην παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης,

7. στην παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, ενώ υφίσταται και δικαίωμα προαίρεσης (αν απαιτηθεί), με αύξηση του προβλεπόμενου φυσικού αντικειμένου του έργου.

close menu