Έργα - Διαγωνισμοί

Τρεις νέες ψηφιακές πλατφόρμες από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δρομολογεί τρεις νέες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα αποτελέσουν εργαλεία για ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού τομέα.

Η «Πλατφόρμα για την ελληνική χειροτεχνία», με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, θα έχει ως στόχο την ανάδειξη, προβολή και διασύνδεση της ελληνικής χειροτεχνίας και των Ελλήνων χειροτεχνών, η «Πλατφόρμα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων», με προϋπολογισμό 400 χιλ. ευρώ, θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων ανά την επικράτεια και πολιτιστικών δράσεων που διεξάγονται σε αυτούς ενώ η «Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων στο πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα», με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, θα προσφέρει επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (skill building) στο πεδίο του πολιτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης και θα είναι προσανατολισμένη για τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας με την ΚτΠ ΜΑΕ ξεκινάει η υλοποίηση σημαντικών εργαλείων για την θωράκιση, ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού τομέα της χώρας μας καθώς και την ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, αναπόσπαστου μέρος της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Από την πλευρά του ο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης σημείωσε πως θα δουλέψουν σε στενή συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ ώστε να επιτευχθούν οι στόχους που έχουν τεθεί, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες των επαγγελματιών του κλάδου και την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

close menu