Χρηματοδοτήσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει την δημιουργία εγγυοδοτικού προϊόντος για μικρές επιχειρήσεις

«Στον άμεσο σχεδιασμό μας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού προϊόντος, προκειμένου οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Ακόμη ο ίδιος αναφέρει: «με τραπεζική μόχλευση, ο συνολικός προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 450 εκατ. ευρώ, θα αφορά σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότερους όρους και μέγιστο δάνειο τις 50.000 ευρώ. Ακολουθούν ευέλικτα και έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς».

«Αξίζει να υπογραμμίσουμε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που καταφέραμε να διαδραματίζει σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνεχίζει ο ίδιος, γεγονός που επισημάνθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 8η έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Ενδεικτικά, σημειώνεται σε αυτήν ότι οι κρατικές εγγυήσεις της τράπεζας οδήγησαν σε αύξηση 8,3% του ρυθμού των χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ένα ποσοστό αύξησης που είχε να επιτευχθεί από τα μέσα του 2009».

Ακόμη ο υφυπουργός αναφέρει ότι «η πολύ στενή συνεργασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, επιτελεί ένα σπουδαίο έργο στο κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινοτόμους επιχειρήσεις. Θα συνεχιστεί και μαζί θα στηρίζουμε απαρεγκλίτως την ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο για να σταθεί όρθια σήμερα αλλά και για να μετεξελιχθεί, όπως της αξίζει και μπορεί, σε πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική».

Τέλος, σε προηγούμενη ανάρτηση του ο υφυπουργός σημειώνει: «η Αναπτυξιακή Τράπεζα ενιχύει την πορεία των χρηματοδοτικών εργαλείων ΤΕΠΙΧ και Ταμείο Εγγυοδοσίας, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. Επισημαίνω πως, έως σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, συνολικά, 5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των προγραμμάτων θα ανέλθει σε 8,6 δισ. ευρώ».

close menu