Τοπική Αυτοδιοίκηση

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του Επενδυτικού προφίλ της Περιφέρειας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη Της Διαμόρφωσης Επενδυτικού Προφίλ Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Και Της Προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων». Βασικός στόχος του έργου είναι να ληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποκτήσει ένα ισχυρό επενδυτικό προφίλ που θα οδηγήσει στην προσέλκυση στρατηγικών
επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης θα εστιάσει στον εντοπισμό και την κατάλληλη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας που συνθέτουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο ειδικής τηλεδιάσκεψης με στόχο τη διαβούλευση του αναδόχου με στελέχη της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης τόνισε πως: «Μέσω αυτού του έργου η Περιφέρεια θα μπορέσει να αποκτήσει μια μεθοδολογία και τα εργαλεία εκείνα, με τα οποία θα διεκδικήσει συστηματικότερα την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και κατά επέκταση περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας»

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ευελπιστεί να έχει ολοκληρώσει αποτελεσματικά: α. την αναγνώριση και ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β. την ανάδειξη των τομέων προτεραιότητας για την ανάπτυξη της και την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων, γ. την αναγνώριση και προτεραιοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και
δ. την ανάδειξη και εξειδίκευση του ρόλου της Περιφέρειας στην υποστήριξη και την προώθηση στρατηγικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων.

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται σε 5 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου του 2021.

close menu