Εκπαίδευση - Κατάρτιση

Το Παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων NetAcad της Cisco στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, στην Πάτρα

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων NetAcad της Cisco και να προετοιμαστούν για πιστοποίηση σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, προσφέρει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα, τόσο στους φοιτητές του όσο και σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Μέσα από μία πρωτοπόρο συνεργασία με την εταιρεία – κολοσσό που επενδύει σε εργαλεία, πόρους και εκπαίδευση σε αντικείμενα ιδιαιτέρως χρήσιμα για τις ανάγκες εκατομμυρίων φοιτητών, ώστε να οδηγήσουν το μέλλον στην τεχνολογία, το Τμήμα ΗΜΜΥ εντάσσεται στο δίκτυο συνεργατών της Cisco προσφέροντας πρόσβαση στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο των ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπως ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων δικτύων επικοινωνιών, τα λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα (Linux), κυβερνοασφάλεια, ΙοΤ, οι γλώσσες προγραμματισμού (Python, C, C++), κτλ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων, NetAcad, της Cisco παρέχει καινοτόμο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό μέσω online πλατφόρμας, λογισμικό εξομοίωσης δικτύων, καθώς και δυνατότητα εκπαίδευσης σε πραγματικό δικτυακό εξοπλισμό. Από το 1997 που εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα μέχρι και σήμερα, έχει επεκταθεί με 12.800 Ακαδημίες σε 180 χώρες, εκπαιδεύοντας συνολικά 12,9 εκατομμύρια μαθητές και απασχολώντας 29.400 εκπαιδευτές. Ο τρέχων συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών είναι 3 εκατομμύρια.

Αρχικός στόχος του προγράμματος NetAcad, του τμήματος ΗΜΜΥ είναι να παρέχει στους φοιτητές του, αλλά και σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικού ενδιαφέροντος, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δικτύων CCNAv7 (Cisco Certified Network Associate v7), με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και την καθοδήγηση από εκπαιδευτή, καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα “Intro to Cybersecurity” και “Cybersecurity Essentials”, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και μπορεί να τα παρακολουθήσει ο φοιτητής στο χρόνο που θα επιλέξει, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή.

Το CCNAv7 είναι ένα πρόγραμμα τριών ενοτήτων, 70 ωρών εκάστη, που παρέχεται στην αγγλική γλώσσα, προσφέροντας στους φοιτητές γνώσεις και κατάρτιση για τα δίκτυα, από τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τις αρχές ασφαλείας τους, μέχρι την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη διαφορετικών τοπικών (LAN) και ευρείας περιοχής (WΑΝ) δικτύων, σε συνδυασμό με βασικές αρχές τεχνολογιών εικονικοποίησης (virtualization) και αυτοματισμού. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για την (προαιρετική) πιστοποίηση (Industry Certification) CCNAv7.

Η συμμετοχή των φοιτητών στα καινοτόμα προγράμματα του NetAcad της Cisco, θα τους δώσει την ευκαιρία ενδυνάμωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με πρακτικό προσανατολισμό στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας ΤΠΕ αλλά και τη δυνατότητα να διευκολύνουν μελλοντικά την εύρεση εργασίας στο αντικείμενο των σπουδών τους μέσω δράσεων που παρέχει το πρόγραμμα, όπως το Talent Bridge, μια μοναδική virtual πλατφόρμα, η οποία αυτοματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ των φοιτητών της Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων, με το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών της Cisco, χωρίς κόστος τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους φοιτητές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη φετινή επισκόπηση του προγράμματος, με στοιχεία επικαιροποιημένα τον Σεπτέμβριο του 2020, στο 94% των φοιτητών που ολοκλήρωσαν το CCNA ή ανώτερα εκπαιδευτικά προγράμματα του NetAcad, δόθηκαν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας ή εκπαίδευσης.

Η συνεργασία του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη Cisco για τα συγκεκριμένα προγράμματα, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για εκπαίδευση των φοιτητών σε άμεση σύνδεση με τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο. Σε επόμενο στάδιο, εξετάζεται η σταδιακή ενσωμάτωση και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

close menu