Γενικές Ειδήσεις

Το Δημόσιο Θεματικό ΙΕΚ Αιγάλεω (ΔΘΙΕΚ): Ξεκίνησαν οι εγγραφές – Σύγχρονες ειδικότητες εστιασμένες στα Stream

Το Δημόσιο Θεματικό ΙΕΚ Αιγάλεω (ΔΘΙΕΚ) αποτελεί το μοναδικό θεματικό ΙΕΚ στα Steam με τις πιο σύγχρονες ειδικότητες. Κάποιες μάλιστα είναι και μοναδικές στην Αττική όπως, Τεχνικός ΑΠΕ και Τεχνικός Ανελκυστήρων.

Επίσης «τρέχει» για πρώτη φορά η πειραματική ειδικότητα «Στέλεχος ψηφιακού Marketing στο ηλεκτρονικό εμπόριο», ενώ εδώ και χρόνια λειτουργούν οι ειδικότητες Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Design-Development / Video Games) και Τεχνικός Η/Υ.

Το ΔΘΙΕΚ Αιγάλεω έχει παράδοση στις ειδικότητες πληροφορικής και χιλιάδες σπουδαστές έχουν αποφοιτήσει με πολύ καλή επαγγελματική εξέλιξη. Στη δε ειδικότητα «Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων» οι σπουδαστές καταρτίζονται στη χρήση 3D Εκτύπωσης.
Το ΔΘIEK Αιγάλεω έχει αποκτήσει διαπίστευση από το ΙΚΥ στα προγράμματα Erasmus και συμμετέχει τόσο σε προγράμματα κινητικότητα όσο και σε προγράμματα καινοτομίας. Πρόσφατα επιλέγει ως Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας στο χώρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Energy Center of Vocational Excellence).

Επίσης, συμμετέχει, από το υπουργείο Παιδείας, σε έργο ανάπτυξης νέου οδηγού σπουδών για την επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με το BlockChain.

Εγγραφές – Κατατάξεις

Οι εγγραφές γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς (επιπλέον από τη διαδικασία παράλληλου μηχανογραφικού των πανελλαδικών εξετάσεων), μετά από προκήρυξη που βγαίνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν (http://www.gsae.edu.gr) και με τις αιτήσεις να γίνονται ηλεκτρονικά στο σύστημα του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων: https://diek.it.minedu.gov.gr με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου ή του ΕΠΑ.Λ.
Δίδακτρα δεν υπάρχουν στα Δ.ΙΕΚ. Τα μαθήματα γίνονται κατά το απογευματινό ωράριο (16:00-21:00). Η φοίτηση είναι 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα μαθήματα στο ΙΕΚ και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης εκτός ΙΕΚ).

Το ΔΙΕΚ Αιγάλεω, (όπως και όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.) κάνει εγγραφές σπουδαστών τον Σεπτέμβριο κατόπιν της προαναφερθείσας προκήρυξης που βγαίνει τον Αύγουστο. Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. μπορούν να σπουδάσουν στο Δ.ΙΕΚ (με το απολυτήριο λυκείου).
Ειδικότητες που θα υπάρχουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό τον Ιούλιο του 2022 (20 θέσεις για κάθε μια ειδικότητα):
• Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Design-Development/ Video Games)
• Τεχνικός Η/Υ
• Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων
• Τεχνικός Ανελκυστήρων
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
• Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Πειραματική)

Η κατάταξη υποψηφίων κατευθείαν στο 2ο έτος κατάρτισης (Γ’ εξάμηνο) γίνεται μόνο για τους απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων και αυτό με την προϋπόθεση ότι η ειδικότητα που αναγράφεται στο πτυχίο του ΕΠΑ.Λ. είναι ταυτόσημη και αντίστοιχη με την ειδικότητα του Δ.ΙΕΚ που ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν και η διάρκεια είναι 2,5 χρόνια από τα οποία 2 χρόνια (4 εξάμηνα) θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και 6 μήνες Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία (5ο εξάμηνο).
Τα μαθήματα κάθε ειδικότητας φαίνονται στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ : https://iekaigal.att.sch.gr/. Το ωράριο των μαθημάτων ξεκινά 16:00 και λήγει 21:00. Το πρόγραμμα για το κάθε τμήμα διαφέρει και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εργαστηρίων.

Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2021-2022 που ξεκίνησαν στο ΔΙΕΚ Αιγάλεω είναι:
1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Design Development/ Video Games) 3 τμήματα
2.Τεχνικός Η/Υ 3 τμήματα
3.Τεχνικός Μηχανοτρονικής 2 τμήματα
4.Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία 1 τμήμα
5.Τεχνικος Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1 τμήμα
6.Τεχνικός Ανελκυστήρων 1 τμήμα
7.Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων 2 τμήματα
8.Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων 1 τμήμα
9.Τεχνικος Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 1 τμήμα
10. Τεχνικός Λογισμικού 1 τμήμα
11. Τεχνικός Αυτοματισμών 1 τμήμα

Περισσότερες πληροφορίες (καθώς επίσης ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν για το Γ’ εξάμηνο-που ενδιαφέρει τους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αιγάλεω (https://iekaigal.att.sch.gr/).
Πληροφορίες για την μοριοδότηση των υποψηφίων (βαθμός απολυτηρίου, ειδικές κατηγορίες) θα ανακοινωθούν στο σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr όπου γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

close menu