Υποδομές

To ΑΠΘ αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τον έλεγχο στατικότητας γεφυρών

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται οι φθορές και βλάβες σε υφιστάμενες κατασκευές και πιο συγκεκριμένα σε γέφυρες.

Ο Βασίλης Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο ΑΠΘ και μέλος του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, αναφέρει ότι τον τελευταίο χρόνο το Εργαστήριο ασχολείται ερευνητικά με την ταχεία εκτίμηση της δομικής κατάστασης μίας υφιστάμενης γέφυρας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα αποτυπώνει την τρέχουσα δομική της υγεία, με γρήγορο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο link: To ΑΠΘ αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τον έλεγχο στατικότητας γεφυρών (makthes.gr)

close menu