Εκδηλώσεις

Την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά το 5ο Συνέδριο “Smart Cities – Digital Citizens”

Tην Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου πραγματοποιείται μόνο ψηφιακά το 5ο Ψηφιακό Συνέδριο Smart Cities – Digital Citizens με θεματικό άξονα

«Η πανδημία ως ευκαιρία Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Πόλεων της Ελλάδας»

Μετά την σημαντική επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων στον τομέα των «Εξυπνων Πόλεων», σε καθένα από τα οποία παραβρέθηκαν περισσότεροι από 2.500 Σύνεδροι από τους τομείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εργασιών με σημαντικούς Ομιλητές από την Αυτοδιοίκηση, Θεσμικούς Φορείς και εταιρείες Ψηφιακών Υπηρεσιών. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και Υπηρεσιών από Δήμους και Περιφέρειες, τις σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις και σειρά σημαντικών καθοριστικών θεμάτων για την ανάπτυξη της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.

Κρίθηκε σκόπιμο η διάρκεια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου «Sm@rt Cities – Digit@lCitizens» να είναι τριήμερη, για να υπάρξει καλύτερη χρονική κατανομή των ομιλητών και να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Επίσης για να δοθεί στις Εταιρείες-Χορηγούς η δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν και να προωθήσουν τους στόχους επικοινωνίας και marketingστους Συνέδρους και στους Φορείς για τις νεότερες εξελίξεις σε σημαντικούς τομείς των «Εξυπνων Πόλεων».

Στους κύριους στόχους του φετινού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων σειράς Τεχνολογικών Τομέων, που καθορίζουν το μέλλον και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Πόλης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην φετινή διοργάνωση θα επιχειρηθεί μέσω και των συμμετοχών εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να γίνει ουσιαστική αναφορά σε σημαντικούς τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως:

Στους κύριους στόχους του φετινού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων σειράς Τεχνολογικών Τομέων, που καθορίζουν  το μέλλον και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Πόλης εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην φετινή διοργάνωση θα επιχειρηθεί μέσω και των συμμετοχών εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να γίνει ουσιαστική αναφορά σε σημαντικούς τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως:

  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές από τα Ψηφιακά Τιμολόγια έως τις εφαρμογές του Internet of Things (IoT) και της Ευρυζωνικότητας σε σειρά τομέων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας δημοτικών υπηρεσιών με το Δημόσιο, τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις, μέσα από εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών.
  • Το πλαίσιο των τεχνολογικών κανόνων και εφαρμογών που πρέπει να ακολουθήσουν οι Ελληνικές Πόλεις και Περιφέρειες στον σχεδιασμό της «Έξυπνης Στρατηγικής», στην ανάδειξη των «κυριάρχων» Τεχνολογιών που αναφέρονται συχνά στον σχεδιασμό και στις εφαρμογές των «Έξυπνων Πόλεων», όπως π.χ Big Data, Analytics, Λύσεις, βασισμένες στο Internet of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service ], Υπηρεσίες Mobility Operations Management [ MSOP ], Αρχές Cost Benefit Analysis for Smart Cities Services, κ.α
  • Το τεχνολογικό πλαίσιο αξιοποίησης των νέων πλατφορμών των Smart Cities για την ανάπτυξη εφαρμογών και άλλα θέματα που αναδεικνύουν άγνωστες και σημαντικές πλευρές του σχεδιασμού και της υλοποίησης υποδομών και εφαρμογών για τις ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις».

Στο ψηφιακό 5ο Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens θα αναπτυχθούν τομείς, που έχουν άμεση σχέση με:

1.Την έναρξη της χρήσης Ψηφιακών Τιμολογίων και Ψηφιακών ΦορολογικώνΠαραστατικών από τις Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών.

2.Tο ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στον τομέα των «Έξυπνων Πόλεων» σε ευρωπαϊκά και διατομεακά προγράμματα, όπως πχ. Το Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπου έχει ενταχθεί η Δράση «Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «Έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities).

3.Τα έργα και τις υλοποιήσεις με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας» για την Έρευνα και την Καινοτομία από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν.

4.Με την «Κυκλική Οικονομία» για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον.

5.Το πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 2 του νέου ΕΣΠΑ, όπου επιδιώκεται η στήριξη της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ/ICT στους τομείς που αναδεικνύονται από την «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» και αφορούν στον Τουρισμό, Πολιτισμό, Εμπόριο, Ενέργεια, Αστικές Μεταφορές. Έξυπνες Εφαρμογές, κ.λπ.

6.Επίσης με πιλοτικές εφαρμογές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των αστικών λειτουργιών, έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και τοπικής διοίκησης στις Ελληνικές Πόλεις και έργα που εντάσσονται στους τομείς: Smart Living, Smart Mobile Apps, Smart Local Government, Smart Building, Smart Energy, Smart & Eco Mobility κ.α

Οι Ομιλήτριες και οι Ομιλητές έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν εφαρμογές και πρακτικές που αφορούν συγκεκριμένα:

  • Στην Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων και Περιφερειών. Ανάπτυξη της τοπικής Επιχειρηματικότητας με αιχμή την Καινοτομία.
  • Στην Προστασία του Περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
  • Στον Εκσυγχρονισμό ψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες – δημότες.
  • Σειρά τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν: Ψηφιακά Δίκτυα διανομής Υδάτων και Ενέργειας, Internet of Things, Ευφυείς Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ψηφιακές υποδομές και κατασκευή χώρων στάθμευσης, ψηφιακή ενημέρωση δημοτών, συνεργασία δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών και άλλοι τομείς με έμφαση την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών, κ.α
  • Την ενεργειακή διάσταση στις «Έξυπνες Πόλεις», τα ηλεκτρικά οχήματα και τα θετικά αποτελέσματα από την λειτουργία των νέων ενεργειακών υποδομών.
  • Τους τομείς της νέας Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, της Εταιρικής Ευθύνης, του Τουρισμού και του Πολιτισμού στην ανάπτυξη των Ελληνικών Περιφερειών και Πόλεων.
close menu