Χρηματοδοτήσεις

Tεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Εγκύκλιος, που δίνει στους μελετητές των Δήμων την τυποποιημένη φόρμουλα ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, εκδόθηκε και υπεγράφη από τον υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά.

Ειδικότερα, στο Τεύχος Τυποποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων περιγράφονται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Κανόνες και κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων.

Διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων.

Μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. Οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κλπ.).

Στόχος της εγκυκλίου είναι οι μελετητές ΣΦΗΟ των Δήμων να εισαγάγουν τις συλλεγόμενες πληροφορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα με ομοιόμορφο και εύκολο τρόπο.

Για αυτόν τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί κενά πρότυπα θεματικά επίπεδα (templates) σε μορφή γεωχωρικών δεδομένων (shapefiles) που συμφωνούν με τις προδιαγραφές και καλύπτουν το σύνολο των θεματικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Ενδεικτικά, τα θεματικά επίπεδα που είναι απαραίτητα για την εύρεση των θέσεων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων είναι: Πυκνότητα πληθυσμού, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης και χώροι στάθμευσης.

Η γεωγραφική βάση δεδομένων (πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα χαρακτηριστικά τους, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης τους, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/2020).

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς δήλωσε:

«Με την εν λόγω εγκύκλιο δίνουμε στους μελετητές των Δήμων την τυποποιημένη φόρμουλα ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η συμπλήρωση της ψηφιακής πλατφόρμας από όλους τους Δήμους θα δώσει την δυνατότητα στον κάθε πολίτη να έχει άμεση πληροφόρηση για τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο της Επικράτειας μέσω ποικίλων «έξυπνων» εφαρμογών, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου».

close menu