Τεχνολογίες

Τα “smart developments” θα είναι οι πιο βιώσιμες και ασφαλείς κοινότητες

Η Smart technology και το Internet of Things  (IoT) γίνονται όλο και πιο εμφανή στην καθημερινή μας ζωή. Πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα σπίτια μας είναι πλέον έξυπνες, όπως έξυπνοι μετρητές, πλυντήρια ρούχων, ψυγεία και συσκευές φωνητικής συνδεσιμότητας όπως η Alexa. Ωστόσο, η δυνατότητα για το IoT στο σπίτι δεν σταματά μόνο στις καταναλωτικές συσκευές.

Στην Alcatel-Lucent Enterprise, πιστεύουν ότι εάν τα σπίτια και οι κατασκευές κατοικιών χτιστούν με υποδομή δικτύου – καθιστώντας τα “smart developments” – θα αποτελέσουν πιο βιώσιμες και ασφαλείς κοινότητες.

Ο όρος “smart developments” περιλαμβάνει οτιδήποτε, από μια μικρή τοποθεσία κατασκευής προς ενοικίαση έως ένα μείγμα οικιστικών, εμπορικών και λιανικών μονάδων. Τα smart developments μιμούνται τις υποδομές και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις στις  smart cities, σε μικρότερη κλίμακα.

Η ιδέα των smart cities δεν είναι νέα στον κλάδο, πολλές πόλεις όπως η Βαρκελώνη και το Ντουμπάι έχουν υιοθετήσει καινοτόμες λύσεις, όπως αισθητήρες που καταγράφουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού, τη θερμοκρασία, τη ρύπανση, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις, το CCTV και πολλά άλλα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, οι smart cities έχουν επιτρέψει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων, αντικειμένων, μηχανών και διαδικασιών για να βοηθήσουν στη δημιουργία ασφαλών και αποτελεσματικών πόλεων, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός σημαντικό να διαδοθεί πλέον και σε μικρότερες κοινότητες.

Η Υποδομή “Smart Development”

Για να απολαύσετε τα οφέλη των “smart developments” είναι ζωτικής σημασίας να αναπτύξετε ένα ασφαλές και αξιόπιστο δίκτυο. Η βάση του IoT είναι η συνδεσιμότητα, επομένως, προκειμένου οι κοινότητες να βασίζονται σε τεχνολογίες για την παροχή πληροφοριών 24 ώρες την ημέρα, οι συσκευές απαιτούν μια σταθερή αξιόπιστη, γρήγορη και ασφαλή σύνδεση.

Smart developments: το μέλλον της ζωής

Για να επιτευχθεί αυτό, η συνδεσιμότητα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την τοποθεσία. Το δίκτυο θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμο κεντρικά, με υψηλή απόδοση και χαμηλό λανθάνοντα χρόνο (latency), για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να υποστηρίξει καινοτομίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης, να είναι μια ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση.

IoT για αποτελεσματική διαβίωση

Μόλις δημιουργηθεί μια υποδομή δικτύου, οι προγραμματιστές μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσουν τις τεχνολογίες που καθιστούν έναν χώρο, ασφαλή και αποτελεσματικό τόπο διαβίωσης.

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια, ένα κεντρικώς διαχειριζόμενο CCTV εγκατεστημένο με αισθητήρες IoT θα πρέπει να αναπτύσσεται σε όλη την τοποθεσία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως τροχαίο ατύχημα ή διάρρηξη, το CCTV εντοπίζει το συμβάν σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί μια άμεση ειδοποίηση στην κεντρική του πλατφόρμα, η οποία στη συνέχεια ειδοποιεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι αισθητήρες IoT που είναι εγκατεστημένοι στα φώτα του δρόμου θα μπορούν να διαμορφώνουν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν για τυχόν προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια λάμπα σπάσει ή ένα φως απλά σταματήσει να λειτουργεί, οι αρμόδιοι θα ειδοποιηθούν αμέσως, αποτρέποντας τους σκοτεινούς και επισφαλείς δρόμους.

Οι τηλεχειριζόμενοι και αυτοματοποιημένοι αισθητήρες IoT μπορούν επίσης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα μιας εμπορικής ή οικιστικής ανάπτυξης. Ενσωματωμένοι σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια, οι αισθητήρες παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών. Ακόμα, οι αισθητήρες IoT που είναι εγκατεστημένοι σε βύσματα μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας, κλείνοντας συσκευές που ενδέχεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σημαντική ποσότητα ενέργειας παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης, να εγκατασταθεί και σε σπίτια, επιτρέποντας στους κατοίκους να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας σε μια κεντρικά διαχειριζόμενη εφαρμογή, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να ελέγχει τη θέρμανση, τον φωτισμό και τις ηλεκτρονικές συσκευές του όλα από ένα μέρος. Οι location-based υπηρεσίες παρέχουν πολλαπλές καινοτόμες λύσεις και στον εργασιακό χώρο ενός γραφείου. Πρώτον, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες ή τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν την εύρεση διαδρομής στις προσωπικές τους συσκευές, η οποία παρέχει πλοήγηση γύρω από το κτίριο. Ομοίως, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν λύσεις tracking περιουσιακών στοιχείων για την παρακολούθηση του εξοπλισμού, ελαχιστοποιώντας το χρόνο που αφιερώνεται στην αναζήτηση ενός αντικειμένου, απελευθερώνοντας τον χρόνο του προσωπικού και μειώνοντας παράλληλα το κόστος αντικατάστασης του “χαμένου” εξοπλισμού. Οι εταιρείες μπορούν τέλος, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις λύσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να αυξήσουν την ασφάλεια.

Δεν είναι όμως μόνο οι πόλεις που πρέπει να επωφεληθούν από αυτές τις τεχνολογίες, όλες οι κοινότητες αξίζουν να έχουν την ευκαιρία να ζουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Και με τη μελλοντική προστασία της υποδομής δικτύου που είναι θα εγκατεστημένη στις τοποθεσίες, τα smart developments θα επιτρέψουν στις κοινότητες να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Η Alcatel-Lucent Enterprise δίνει την λύση

Η Alcatel-Lucent Enterprise ανέπτυξε λύσεις από την οικογένεια OmniSwitch για να καλύψει τις όλες τις παραπάνω απαιτήσεις. Λύσεις που επιτρέπουν την εύκολη ενεργοποίηση υπηρεσιών, με εύκολες διαδρομές αναβάθμισης και αποδεδειγμένη επεκτασιμότητα. Συνδεσιμότητα που θα μπορούσε να αποδώσει σε ένα απαιτητικό περιβάλλον τόσο από πλευράς hardware όσο και software. Τέλος, αναλογία ποιότητας- τιμής, καθώς και παροχή υψηλών επιδόσεων των απαραίτητων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Σχετικά με την Alcatel-Lucent Enterprise

Η Alcatel-Lucent Enterprise προσφέρει τις προσαρμοσμένες τεχνολογικές εμπειρίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να κάνουν τα πάντα να συνδέονται.

Η ALE παρέχει λύσεις δικτύωσης, επικοινωνιών και cloud ψηφιακής εποχής με υπηρεσίες προσαρμοσμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την επιτυχία των πελατών, με ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα στο cloud, στις εγκαταστάσεις και υβριδικώς. Όλες οι λύσεις έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια και περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πάνω από 100 χρόνια καινοτομίας στον χώρο έχουν κάνει την Alcatel-Lucent Enterprise έναν αξιόπιστο σύμβουλο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες σε όλο τον κόσμο.

‘Με έδρα στη Γαλλία και 3.400 επιχειρηματικούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, η Alcatel-Lucent Enterprise επιτυγχάνει αποτελεσματική παγκόσμια εμβέλεια με τοπική εστίαση.

close menu