Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της Revolut ξεπερνούν τα 2,2 δισ. δολάρια, με κέρδη ρεκόρ που ανέρχονται σε 545 εκατ. δολ.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 95%, φτάνοντας τα 2,2 δισ. δολάρια (1,8 δισ. λίρες Αγγλίας), από τα 1,1 δισ. δολάρια (0,92 δισ. λίρες Αγγλίας) το 2022

Σήμερα, η Revolut δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Nik Storonsky, CEO της Revolut, ανέφερε: «Αυτή τη χρονιά, κάναμε τα μεγαλύτερα βήματα στην προσπάθειά μας να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν και την καλύτερη εμπειρία χρήσης στους πελάτες μας, με τη βέλτιστη δυνατή αξία για όλους, οπουδήποτε στον κόσμο. Η βάση των πελατών μας επεκτείνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, με έσοδα άνω των 2,2 δισ. δολαρίων το 2023 και κέρδη ρεκόρ (προ φόρων) ύψους 545 εκατ. δολαρίων. Με καθαρά κέρδη 428 εκατ. δολάρια, το 2023 ήταν η τρίτη συνεχής κερδοφόρα χρονιά μας.

Καθημερινά, τα προϊόντα μας δημιουργούν προστιθέμενη αξία για νέους πελάτες και νέες αγορές παγκοσμίως. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την τραπεζική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και να φέρουμε την εφαρμογή Revolut σε νέες αγορές, αλλά και σε ακόμα περισσότερους πελάτες. Μολονότι ξεπερνάμε τους 45 εκατομμύρια πελάτες λιανικής στη μέση της χρονιάς, η Revolut παραμένει σε τροχιά εκθετικής ανάπτυξης για το 2024, συνεχίζοντας να αναδιαμορφώνει το τραπεζικό τοπίο που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.»

Κύρια σημεία επιδόσεων για το 2023

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις εν μέσω προκλήσεων στην αγορά

Η Revolut σημείωσε ρεκόρ κερδών και αύξησης εσόδων, ενώ παράλληλα κινήθηκε σε ένα όλο και πιο σύνθετο γεωπολιτικό, μακροοικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.

 • Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 95%, από 1,1 δισ. δολάρια (0,92 δισ. λίρες Αγγλίας) το 2022 σε 2,2 δισ. δολάρια (1,80 δισ. λίρες).
 • Η Revolut είναι πλέον καθαρά επικερδής για τρία συνεχόμενα έτη:
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 545 εκατ. δολάρια (438 εκατ. λίρες) και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 428 εκατ. δολάρια (344 εκατ. λίρες), από 7 εκατ. δολάρια (6 εκατ. λίρες) το 2022.
  • Το καθαρό περιθώριο κέρδους για το συγκεκριμένο έτος ανήλθε στο 19%, αντανακλώντας την υπάρχουσα αποτελεσματικότητα και επεκτασιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Revolut, τη βελτίωση του ανά μονάδα κόστους των συνεργατών και τη συνεχιζόμενη αύξηση των ροών εσόδων υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Επιταχυνόμενη ανάπτυξη χάρη στο διαφοροποιημένο μοντέλο εσόδων, την επέκταση σε νέες αγορές και την πιο αποτελεσματική δέσμευση των πελατών

Η διαφοροποίηση ως προς τη διαμόρφωση των εσόδων της Revolut συνέχισε να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει κάποια μεμονωμένη σειρά προϊόντων ή συγκεκριμένη χώρα που να αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% των συνολικών εσόδων το 2023.

 • Κατά τη διάρκεια του έτους, η Revolut αύξησε τους πελάτες της κατά σχεδόν 12 εκατομμύρια, την υψηλότερη ετήσια αύξηση στην ιστορία της εταιρείας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέλθει σε 38 εκατομμύρια το 2023.
 • Το 70% των νέων πελατών εντάχθηκαν χωρίς παροτρύνσεις ή προσκλήθηκαν από κάποιον γνωστό τους. Η εξέλιξη αυτή μέσω της προφορικής επικοινωνίας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με επιπλέον επενδυτικές δράσεις στα τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων, ιδίως για το Revolut Business.
 • Η αύξηση αυτή ήταν σταθερή σε όλες τις πηγές εσόδων του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Revolut, με ολοένα και περισσότερους πελάτες να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερα από τα προϊόντα:
  • Κάρτες και διατραπεζικές συναλλαγές: 605 εκατ. δολάρια (486 εκατ. λίρες), 59% αύξηση, από 379 εκατ. δολάρια (306 εκατ. λίρες),
  • Συνάλλαγμα και Περιουσιακά στοιχεία: 491 εκατ. δολάρια (394 εκατ. λίρες), αύξηση 46%, από 334 εκατ. δολάρια (270 εκατ. λίρες),
  • Συνδρομές: 303 εκατ. δολάρια (244 εκατ. λίρες), αύξηση 53%, από 196 εκατ. δολάρια (158 εκατ. λίρες),
 • Τα συνολικά υπόλοιπα των πελατών αυξήθηκαν από 16,4 δισ. δολάρια (13,2 δισ. λίρες) σε 22,7 δισ. δολάρια (18,2 δισ. λίρες).
 • Λόγω των ευρύτερων δυνατοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων, της αύξησης των διαθέσιμων υπολοίπων των πελατών, των υψηλότερων επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και της αύξησης του χαρτοφυλακίου πίστωσης και δανείων, τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε 621 εκατ. δολάρια (500 εκατ. λίρες) έναντι 102 εκατ. δολαρίων (83 εκατ. λίρες) το 2022.
 • Ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 58% και έφτασε σχεδόν τα 870 δισ. δολάρια (700 δισ. λίρες). Οι μηνιαίες συναλλαγές ανήλθαν σε 734 εκατ. δολάρια (590 εκατ. λίρες), σημειώνοντας αύξηση 73%.
 • Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πελατών υιοθέτησε τη χρήση των υπηρεσιών της Revolut στο σύνολό τους μέσω συνδρομών, με αύξηση 41% στους πελάτες που επέλεξαν κάποιο πρόγραμμα επί πληρωμή.
 • Τον Ιούνιο του 2024, η Revolut είναι η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε 17 χώρες.
 • Η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας και της Νέας Ζηλανδίας, φτάνοντας στο σύνολο τις 38 χώρες.

Επένδυση σε κορυφαία προϊόντα και ταλαντούχα στελέχη για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των απλών πελατών και των επιχειρήσεων

Με έμφαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, η Revolut διπλασίασε τον όγκο των επανεπενδύσεων για να ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προϊόντων και της επέκτασης σε νέες αγορές.

 • 300 εκατ. δολάρια (241 εκατ. λίρες) επανεπενδύθηκαν με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη. Διεύρυνε επίσης το δυναμικό της ομάδας πωλήσεων B2B σε περισσότερους από 900 υπαλλήλους στο τέλος του 2023, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 38% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 8.152 άτομα.
 • Η Revolut έχει δημιουργήσει επίσης νέες τοπικές λειτουργίες σε όλες τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές:
  • IBAN: Η εταιρεία επέκτεινε τις τοπικές υπηρεσίες IBAN για ιδιώτες πελάτες στη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ολλανδία.
  • Πίστωση: Ξεκίνησε τη χορήγηση προσωπικών δανείων στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, καθώς επίσης και τις πιστωτικές κάρτες σε Ιρλανδία και Ισπανία.
  • Αποταμίευση: Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς εισήχθησαν σε 22 χώρες του ΕΟΧ με τις καταθέσεις να φτάνουν σχεδόν τα 1,9 δισ. δολάρια (1,5 δισ. λίρες) από την έναρξη λειτουργίας.

Προβλέψεις για το 2024

 • Συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών: Από τον Ιούνιο του 2024, η Revolut έχει φτάσει τους 45 εκατ. πελάτες, σημειώνοντας αύξηση 7 εκατ. μέσα στους πρώτους 6 μήνες του έτους. Η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά ώστε να ξεπεράσει τους 50 εκατ. πελάτες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2024.
 • Επέκταση προϊόντων και λειτουργιών: Εκτός από την προώθηση της υπάρχουσας σουίτας προϊόντων της σε ακόμα περισσότερες αγορές, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2024, η Revolut λάνσαρε επίσης (σε επιλεγμένες αγορές):
  • eSIM: Δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της αγοράζουν πακέτα δεδομένων μέσω της εφαρμογής Revolut, σηματοδοτεί την επέκτασή της σε μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
  • RevPoints: Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Revolut, διαθέσιμο σε επιλεγμένες αγορές, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να κερδίζουν πόντους από τα καθημερινά τους έξοδα.
  • Revolut Robo-Advisor: Βοηθά τους πελάτες να επενδύσουν μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου χωρίς να σπαταλούν ώρες κάνοντας έρευνα και σε συστηματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.
 • Νέα κεντρικά γραφεία: Η Revolut ανακοίνωσε συμφωνία για τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων της στο κτίριο YY, στο Canary Wharf του Λονδίνου. Η μετακόμιση θα συμβάλει στη διευκόλυνση της μελλοντικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας τόσο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικά στοιχεία από τον ελληνικό χώρο

Η Revolut συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά στην Ελλάδα το 2023, με τα ποσοστά χρήσης να επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη αποδοχή της Revolut από τους πελάτες, πλέον ως λογαριασμού για τις καθημερινές τους συναλλαγές.

 • Οι πελάτες λιανικής ανήλθαν σε 963.000 το 2023, παρουσιάζοντας 50% αύξηση σε σχέση με το 2022. Οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 59% σε ετήσια βάση.
 • Οι εταιρικοί πελάτες ξεπέρασαν τους 6.600 το 2023, μια αύξηση της τάξεως του 116% σε σύγκριση με το 2022.
 • Οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 71% το 2023 και οι καταθέσεις των πελατών κατά 78%, ξεπερνώντας τα 340 εκατομμύρια ευρώ.
 • Το ποσοστό των εγχώριων συναλλαγών, έναντι των συναλλαγών στο εξωτερικό, έφτασε το 65% το 2023, γεγονός που δείχνει ότι οι πελάτες ενσωματώνουν τη Revolut στην καθημερινότητά τους καθώς και στα ταξίδια τους.

Η Revolut ανακοίνωσε ένα σημαντικό ορόσημο το 2024, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο πελάτες και προσεγγίζοντας το 10% του τοπικού πληθυσμού. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης στην αγορά της Ευρώπης για τη Revolut.

TAGS:

close menu