Τεχνολογίες

Τα Data Centers ως αρωγοί καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και επιχειρηματικής βιωσιμότητας

Καθώς ο κόσμος αναδύεται από την πανδημία του COVID-19 και στρέφεται προς την ανάκαμψη, η τεχνολογία θα διαδραματίζει συνεχώς όλο και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ θα αναδύεται περισσότερο η αξία του Data Center στον αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Κάθε Διευθυντής Τεχνολογίας (CIO) προσπαθεί να διαχειριστεί ένα περιβάλλον δεδομένων αυξανόμενο σε όγκο, κλίμακα και πολυπλοκότητα, που απαιτεί πρόσθετες ανάγκες, με κοινωνικό και πιθανό ρυθμιστικό αντίκτυπο καθώς η πίεση για βιωσιμότητα αυξάνεται. Η σωστή ισορροπία αυτών των προκλήσεων είναι κρίσιμη για την υγιή λειτουργία ενός οργανισμού.

Η λύση Έξυπνης Αρθρωτής Δομής Data Center FusionModule2000 της Huawei παρέχει στους CIO τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των συχνά αντιφατικών προκλήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας αξιοπιστία, αδιάκοπη λειτουργία, ασφάλεια, αυξημένη διαχείριση δεδομένων, επεκτασιμότητα, καινοτομία και ένα νέο επίπεδο απόδοσης, όπου η χρήση ενέργειας, σχετίζεται άμεσα με μείωση κόστους για την επιχείρηση, αλλά  και με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα εφαρμογής της λύσης Έξυπνης Αρθρωτής Δομής Data Center FusionModule2000 της Huawei είναι ο ουγγρικός βιομηχανικός κολοσσός, BorsodChem, κορυφαίος παραγωγός πρώτων πλαστικών υλών και ανόργανων χημικών στην Ευρώπη. H BorsodChem, επέλεξε τη λύση Data Center της Huawei με την πεποίθηση ότι «η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας την ίδια στιγμή.»

Μέσω της συνεργασίας με την Huawei, η BorsodChem κατάφερε να βελτιώσει την απόδοση τροφοδοσίας του Data Center πάνω από δύο τοις εκατό (2%) και να βελτιώσει το PUE πάνω από 0,4. Αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετά σημαντικοί ώστε να μειώσουν άμεσα τα έμμεσα έξοδα αλλά και για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της BorsodChem. Όπως αναφέρει ο Pintér Ernő, Deputy IT Director της BorsodChem: «Η περίοδος κατασκευής της αρθρωτής δομής Data Center μειώθηκε σημαντικά, εξασφαλίζοντας αδιάκοπη παραγωγική ικανότητα στα εργοστάσιά μας.» Πρόσθεσε επίσης πως «Το Huawei FusionModule2000 είναι ένα έξυπνο αρθρωτό κέντρο επόμενης γενιάς, που ενσωματώνει συστήματα ισχύος, ψύξης, καλωδίωσης και διαχείρισης. Ποτέ δεν έχουμε δει τόσο υψηλής ποιότητας σχεδιασμό για μια λύση all-in-one».

Η ιδέα του Έξυπνου Data Center της Huawei έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των CIO αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κέντρων δεδομένων. Ο απλός και αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει την γρήγορη υλοποίηση, επέκταση και την ευκολότερη συντήρηση και λειτουργία. Το Έξυπνο Data Center βασίζεται στις τέσσερις παρακάτω αξίες, τις οποίες η Huawei θεωρεί σημαντικές  για την καλή λειτουργία και την επιτυχία του περιβάλλοντος ενός Data Center στο μέλλον.

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας

Εστιάζοντας στην αρθρωτή δομή και την ευφυΐα, τα έξυπνα Data Centers της Huawei δημιουργούν αξία για την επιχείρηση μειώνοντας το TCO (total cost of ownership). Βοηθούν επίσης τα τμήματα IT να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο υλοποίησης και να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας. Η καινοτομία iCooling της Huawei με την τεχνολογία βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης AI διασφαλίζει ότι το Data Center παραμένει σε λειτουργία με βέλτιστη απόδοση, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ζήτησης.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Το Έξυπνο Data Center αποφέρει την πλήρη αξία των επενδύσεων της επιχείρησης διασφαλίζοντας ότι αξιοποιούν πλήρως τους διαθέσιμους πόρους ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τις απώλειες στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση μιας πράσινης προσέγγισης στα Data Centers

Η Huawei παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας σε ένα Data Center. Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί η λύση iPower AI της Huawei, η οποία μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό κόστος σε εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Μια συνεργασία μεταξύ προμηθευτή και επιχείρησης που επικεντρώνεται στην επιτυχία

Κάθε οργανισμός έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λύσεις τεχνολογίας, περιβάλλοντα και στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού. Για να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό περιβάλλον Data Center, η Huawei συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της για να κατανοήσει τις ανάγκες και τα προβλήματά τους προκειμένου να δομήσει τα Data Centers σύμφωνα με αυτά.

close menu