Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σύστημα Eispraxis: Η ΑΑΔΕ φέρνει πλατφόρμα αυτόματης διασταύρωσης και είσπραξης χρεών

Τον Απρίλιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των οφειλετών που δεν προχωράνε σε ρύθμιση των χρεών τους ή πληρωμή της ρύθμισης τους.

Το νέο σύστημα eispraxis θα έχει την δυνατότητα να διασταυρώνει τις οφειλές και τα στοιχεία των φορολογούμενων από το ΓΕΜΗ, το Κτηματολόγιο και σε συνεργασία και με άλλα κράτη της ΕΕ για τυχόν διασταυρούμενες δραστηριότητες θα ελέγχει για τυχόν “παραλείψεις” πληρωμών.
Σύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (στην οποία περιλαμβάνεται και η σχετική δέσμευση για την υλοποίηση της πλατφόρμας «πρόκειται για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης, ώστε να υποστηρίζονται οι διαδικασίες ελέγχου ως προς την είσπραξη οφειλών».

Το έργο συμπληρώνεται από παρεμβάσεις και εργαλεία που θα επιτρέψουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες είσπραξης χρεών με τη χρήση όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (δεσμεύσεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων οφειλετών).

Από το ερχόμενο φθινόπωρο, κάθε οφειλή θα έχει το δικό της «φάκελο» ο οποίος απολύτως αυτόματα και ψηφιακά θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, βάζοντας στο κάδρο εκτός από τον βασικό οφειλέτη, συνυπόχρεους, εγγυητές, νόμιμους εκπροσώπους και συσχετιζόμενες επιχειρήσεις.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος περιλαμβάνονται:

  • Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της ΕΕ και πληροφορίες από τρίτους (όπως Κτηματολόγιο ΑΕ, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων.
  • Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
  • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
  • Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
  • Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογούμενων για θέματα οφειλών. Ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση των ρυθμίσεων τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία στο τέλος του 2021 ξεπέρασε τα 111 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά 25 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ήδη ως ανεπίδεκτα είσπραξης, περιορίζοντας το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 86,3 δισ. ευρώ.

close menu