Εκδηλώσεις

“Synergies for the future”: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα

Ημερίδα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα από το ΕΔΥΤΕ και τον Κόμβο και

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB διοργανώνουν στις 12 Μαΐου 2023 ημερίδα με θέμα “Synergies for the Future – AΙ in Public Services”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. (Αμερικής 8, Αθήνα) του ΕΒΕΑ, συνεργάτη και υποστηρικτή του GR digiGOV-innoHUB.

Απευθύνεται:
• στα μέλη της ελληνικής κοινότητας ΑΙ
• σε στελέχη δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία υπηρεσιών με ευρωπαϊκή διάσταση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τεχνολογίες ΑΙ
Στόχοι είναι:
• η παρουσίαση των πρωτοβουλιών & προτεραιοτήτων του GR digiGOV-innoHUB σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στις Δημόσιες Υπηρεσίες
• η ενημέρωση για τρέχουσες πρωτοβουλίες και δράσεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης
• η παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και η ανάδειξη καλών πρακτικών
• η παρουσίαση λύσεων και περιπτωσιολογικών μελετών από τη βιομηχανία
• η ανταλλαγή απόψεων για την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και μεγέθυνση της κοινότητας πρακτικής & του οικοσυστήματος καινοτομίας ΑΙ
Θα ακολουθήσουν εργαστήρια συν-σχεδιασμού (co-creation workshop) σε κλειστό κύκλο, για την αντιμετώπιση τεσσάρων προκλήσεων του Δημόσιου Τομέα με τεχνολογίες ΑΙ. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε επόμενη επικοινωνία και στη σελίδα του κόμβου.

close menu