Τηλεπικοινωνίες

Συνεργασία του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με την εταιρεία Συμμετοχές 5G

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος και η εταιρεία Συμμετοχές 5G ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς στην Ελλάδα με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Στο πλαίσιο της σύμπραξης, επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» και εταιρείες-τεχνοβλαστοί του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος θα μπορούν να εξετάζονται από τη Συμμετοχές 5G για ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συμμετέχει με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που θα συμβάλλει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που επιλέγονται, στο πλαίσιο προγραμμάτων επιτάχυνσης ή θερμοκοιτίδας, παρέχοντας μεταξύ άλλων:

  • Δυνατότητα αξιοποίησης των δοκιμαστικών 5G τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει αναπτύξει το Κέντρο μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 5GENESIS, EVOLVED-5G και 5GDRONES.
  • Ανάπτυξη test beds με σκοπό την τεχνική δοκιμή εφαρμογών, υπηρεσιών ή τεχνολογιών των επιχειρήσεων που επιλέγονται (σε συνεργασία με τη Συμμετοχές 5G).
  • Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βάσεις γνώσης και κέντρα αριστείας & καινοτομίας όπως το ahedd, Digital Innovation Hub και τo Τεχνολογικό Πάρκο του Κέντρου.

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η Συμμετοχές 5G θα ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε θέματα τεχνολογίας, επιστήμης και καλών πρακτικών δίνοντας έμφαση στα ανοιχτά μοντέλα καινοτομίας, καθώς και σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία των δύο οργανισμών επιδιώκονται ποικίλες δραστηριότητες, όπως:

  • Παροχή καθοδήγησης και συμβουλών προς τις επιχειρήσεις.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και workshops από προσωπικό της Συμμετοχές 5G ή εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει το Φαιστός, προς το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
  • Σεμινάρια και workshopsγια προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πάνω στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το marketing και την οργάνωση πωλήσεων.
  • Προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και της βιομηχανίας.
  • Δικτύωση των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει το Φαιστός με ερευνητικούς συνεργάτες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και δημιουργία και υποστήριξη τμημάτων έρευνας και καινοτομίας (R&D) των επιχειρήσεων αυτών.
  • Δικτύωση με ταμεία επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιώτες επενδυτές.
close menu