Στρατηγική Συνεργασία

Συνεργασία της Netcompany-Intrasoft με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησε η Netcompany-Intrasoft με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βασικούς στόχους την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία, καθώς και την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω κοινών δράσεων.

Το μνημόνιο υπέγραψε από την πλευρά της Netcompany-Intrasoft, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Μάνος, και από την πλευρά του ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες», ο Διευθυντής του και Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  Μιχάλης Φιλιππάκης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η προώθηση της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση των φοιτητών μέσω ανοιχτής επικοινωνίας με έμπειρα στελέχη της εταιρείας.

Ακόμη, προβλέπεται η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην εταιρεία

close menu