Τηλεπικοινωνίες

Συνάντηση της Ομάδας Έργου ECC PT1 της CEPT στην Αθήνα

H EETT φιλοξένησε στην Αθήνα, από 28 έως 31 Μαΐου 2024, την 78η συνάντηση της Ομάδας Έργου 1 (Project Team 1-PT1), της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Electronic Communications Committee-ECC), της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations-CEPT).

Η Ομάδα Έργου ECC PT1 της CEPT είναι υπεύθυνη για την εναρμόνιση του φά¬σματος ραδιοσυχνοτήτων και των τεχνικών όρων χρήσης των δικτύων σταθερών/κινητών επικοινωνιών (International Mobile Telecommuni¬cations-IMT).

Στην υβριδική συνάντηση έλαβαν μέρος συνολικά 184 συμμετέχοντες και ειδικότερα εκπρόσωποι 32 εθνικών αντιπροσωπειών της CEPT, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU), του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επικοινωνιών (European Communications Office-ECO), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μέλη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute- ETSI) και οργανισμοί.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε η έκθεση για τη συμβατότητα μεταξύ κινητών/σταθερών δικτύων επικοινωνιών στη ζώνη συχνοτήτων 3.4-3.8 GHz και επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών συστημάτων χαμηλής/μεσαίας ισχύος στη ζώνη συχνοτήτων 3.8-4.2 GHz με τα ραδιο-υψίμετρα (radioaltimeters) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 4.2-4.4 GHz. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την κοινή χρήση των τοπικών ραδιοδικτύων με τις υπηρεσίες κινητής στη ζώνη συχνοτήτων 6425-7125 MHz και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της υπο-ομάδας για τον διασυνοριακό συντονισμό στη ζώνη συχνοτήτων 4 GHz.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των ομάδων της ECC-CEPT, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των τεχνικών όρων για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/ecc-pt1/client/introduction

close menu