Έρευνα & Καινοτομία

Συμμετοχή του HOPE-A στα πιο φιλόδοξα προγράμματα της ΕΕ και είσοδος νέων μελών

Τα μέλη του δυναμικού συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών Ηλεκτρονικών και εκτυπωμένης Ενέργειας, αλλά και ο ίδιος ο Σύνδεσμος συμμετέχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάτπυξη της Ψηφιακής Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ευρώπη.

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ και η εταιρεία ΟΕΤ (Organic Electronic Technologies) συμμετέχουν σε δύο νέα φιλόδοξα προγράμματα. Το MUSICODE EU, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προσομοίωση παραγωγής . Το συγκεκριμένο έργο στο οποίο συμμετέχουν έντεκα συνολικά εταίροι συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αναπτύσσει μια καινοτόμο πλατφόρμα πιστοποιημένης μοντελοποίησης και επιλογής υλικών αλλά και καινοτόμων επιλογών, ώστε να διευκολυνθεί η βιομηχανία Οργανικών Ηλεκτρονικών στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων , στη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της κατασκευής συσκευών OLAE.

Πρόσφατα επίσης πραγματοποιήθηε online η εναρκτήρια συνάντηση του NanoMECommons EU H2020. Πρόκειται για έργο που συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο . Στη διάρκεια του έργου χρησιμοποιούνται καινοτόμες διαδικασίες μηχανολογικής δοκιμής νανο-κλίμακας σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας εναρμονισμένες και ευρέως αποδεκτές μεθόδους χαρακτηρισμού και ιχνηλασιμότητα δεδομένων.

HOPE-A O Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων που συμμετέχει σε τρία μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • Στο RealNano, το πρόγραμμα που ήδη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών της ΕΕ , αυξάνοντας την ευφυϊα και την αποτελεσματικότητα της κατασκευής οργανικών ηλεκτρονικών .
  • Το πρόγραμμα FlexFunction2Sustain δημιουργεί ένα Open Innovation Test Bed(OITB) για νανολειτουργικές εύκαμπτες πλαστικές και χάρτινες επιφάνειες και μεμβράνες υποστηρίζοντας καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
  • Στο πρόγραμμα Cornet ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Οργανικών Ηλεκτρονικών και Εκτυπωμένης Ενέργειας HOPE-A είχε αναλάβει μεταξύ άλλων το ρόλο της διάχυσης πληροφοριών και καινοτομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου και το ευρύ κοινό με τη δημιουργία ημερίδων, εκδηλώσεων και δικτύων επαφών .Το Cornet είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχευε στην επαφή και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ της ερευνητικής , της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας δημιουργώντας εργαλεία μοντελοποίησης για την παραγωγή μεγάλης κλίμακας οργανικών ηλεκτρονικών.

Nanotexnology 2021 Virtual &Live

O Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών Ηλεκτρονικών και Εκτυπωμένης Ενέργειας HOPE A θα συμμετέχει στο Nanotexnology 2021 το πολυσυνέδριο Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστημών που φέρνει σε επαφή 2000 επιστήμονες , ερευνητές, παράγοντες της βιομηχανίας, και των εταιρειών καινοτομίας από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά.

Το συνέδριο αφορά στους τομείς των Νανοτεχνολογιών, των Οργανικών Ηλεκτρονικών, των 3D εκτυπώσεων και βιοεκτυπώσεων, της Νανοϊατρικής, της Ψηφιακής Βιομηχανίας ι των Hub και clusters καινοτομίας.

Φέτος το Nanotexnology 2021 που θα διεξαχθεί μαζί με το Θερινό Σχολείο Νανοτεχνολογίας και Νανοεπιστημών από τις 3 έως και τις 10 Ιουλίου θα γίνει Virtual και Live (https://www.nanotexnology.com/)

O δυναμικός σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων HOPE-A καλωσορίζει ένα ακόμη μέλος της.

Η εταιρεία SHELTER ABEE με έδρα τη Θεσσαλία, είναι το νέο μέλος του Συνδέσμου. Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή οικίσκων στέγασης τηλεπικοινωνιακού και ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων (turn-key solutions). Η εταιρεία στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων , ενώ μετέχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν καινοτόμες υβριδικές και δομικές λύσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα και συνθετικά υλικά για ενίσχυση των κτιρίων σε σεισμογενείς περιοχές καθώς και στην ανάπτυξη αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και συμβατικά καύσιμα.

TAGS:

close menu