Πληροφορική

Συμμετοχή της IT-TELESIS στο 23ο Greek ICT Forum

Η IT-TELESIS σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το 23ο ετήσιο συνέδριο «Greek ICT Forum – Infomobility World», που διοργανώνει η Teamworks και θα  διεξαχθεί αποκλειστικά ψηφιακά στις 14 και 15 Απριλίου 2021.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχει ο Διευθυντής Οικονομικών της IT-TELESIS, Κωνσταντίνος Καρκαβίλλας, την Πέμπτη 15 Απριλίου, στις 10:00, στην ενότητα “Παρουσίαση εγκαταστάσεων και αξιοποίησης υπηρεσιών Cloud, 5G, AI και IoT σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον”.

Στην παρουσίασή του με θέμα «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών: προσαρμοστικότητα και προκλήσεις» θα αναφερθεί στην αναγκαιότητα της εφαρμογής νέων  τεχνολογιών στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ΙΤ, τονίζοντας πως ερώτημα δεν είναι εάν θα επενδύουμε σε αυτές, αλλά πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν και σε ποιον βαθμό απορρόφησης. Παράλληλα, θα περιγράψει πώς η προσαρμογή στον νέο κόσμο και οι προκλήσεις που προκύπτουν διαμορφώνουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα στο οποίο επαναπροσαρμοζόμαστε και αναθεωρούμε.

close menu