Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σύμφωνο Συνεργασίας της ΕΕΤΤ και της Περιφέρειας Αττικής για ψηφιακές δράσεις

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Δρα Κωνσταντίνου Μασσέλου και του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ψηφιακών έργων και προγραμμάτων καθώς και δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης. Στη συνάντηση υπογραφής του συμφώνου συμμετείχαν επίσης, οι Αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ, Δρ. Δημήτρης Βαρουτάς και Δρ. Σπύρος Παντελής, και η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μαρία Κουρή.

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ και η Περιφέρεια Αττικής θα συνεργαστούν στις ακόλουθες δράσεις:

  • Στο έργο της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 100 hotspots σε 70 περιφερειακές δομές και 30 σχολεία σε ολόκληρη την Αττική. Η ΕΕΤΤ θα  αναλάβει την συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως σε θέματα ενημέρωσης και προστασίας καταναλωτών.
  • Στους τομείς ανάπτυξης των «Έξυπνων Περιφερειών» (“Smart Regions”) και των «Έξυπνων Πόλεων» (“ Smart Cities”), όπου η ΕΕΤΤ θα λειτουργήσει, ως τεχνικός σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Στην υποβολή κοινών προτάσεων για προγράμματα χρηματοδότησης συναφών δράσεων, καθώς και σε ζητήματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
close menu