Στρατηγική Συνεργασία

Συμφωνία Mercedes με Microsoft για αύξηση της παραγωγικότητας

Σε συνεργασία για την από κοινού χρήση της πλατφόρμας ΜΟ360 που συνδυάζει τους τομείς αυτοκινήτου και πληροφορικής που αφορά στη χρήση του Mirosoft Cloud για μια πλατφόρμα δεδομένων που αναμένεται να έχει σοβαρά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα της Mercedes-Benz.

Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής σε πάνω από 30 εργοστάσια κατασκευής επιβατικών αυτοκινήτων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει εφαρμογή σε ΗΠΑ και Κίνα.
Η πλατφόρμα ΜΟ360 συλλέγει δεδομένα από όλη την διαδικασία παραγωγής, από τα εξαρτήματα έως τα logistics και τη γραμμή συναρμολόγησης, για τη δημιουργία ενός εικονικού αντιγράφου που επιτρέπει στις ομάδες εργασίας να εντοπίζουν πιο γρήγορα πιθανά σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η συνεργασία στόχος είναι να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής οχημάτων κατά 20% έως το 2025 από τα επίπεδα του 2022, όπως εκτιμούν οι δύο εταιρείες.

close menu