Πληροφορική

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Inform Λύκος

Όπως γνωστοποίησε η Inform Λύκος, κατά την  Γενική Συνέλευση της 18/06/2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, ως εξής:

  • Παναγιώτης Λύκος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
  • εκτελεστικό μέλος
  • Ηλίας Καράντζαλης, μη εκτελεστικό μέλος
  • Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, μη εκτελεστικό μέλος
  • Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Μενάγιας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Ελένη Παλίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
close menu