Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ το geoportal της ΕΑΓΜΕ για 2,1 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤΕ με συνεργολάβους τις εταιρείες ABK Solutions, Indigital, IID, Geoinformatics και το ΕΜΠ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Δημιουργία Πύλης Ανοικτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (Geoportal)” για λογαριασμό της Ελληνικλής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) έναντι 2,1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για Διάθεση Ανοιχτών Γεωχωρικών Δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ (Geoportal ΕΑGME, Open Data ΕΑGME) σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web Map Services) και προτύπων ανοικτών δεδομένων. Παράλληλα θα γίνει μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.
  • Την ψηφιοποίηση αδημοσίευτων μελετών και χαρτών του επιστημονικού αρχείου της Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ και δημιουργία των αντίστοιχων μεταδεδομένων.
  • Τη δημιουργία εφαρμογών εικονικής πλοήγησης για τα ηφαίστεια της Ελλάδας, το Μουσείο της ΕΑΓΜΕ και τους γεώτοπους της Ελλάδας.

Το έργο θα δώσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων για τις γεωεπιστήμες, τα οποία είναι χρήσιμα σε αρκετούς τομείς δραστηριοτήτων (ενέργεια, περιβάλλον, μεγάλα τεχνικά έργα και κατασκευές, επιχειρηματικότητα κ.λπ.)

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu