Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ έναντι 1,14 εκατ. ευρώ οι οπτικές ίνες των πανεπιστημίων

Ο ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού για τις “υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα -Περιφέρειες Αττικής κα Κεντρικής Μακεδονίας” στο πλαίσιο της πράξης Ήφαιστος.

Η Πράξη αφορά στον “εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας». Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελούν οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

  • υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου),
  • παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για 15 έτη, καθώς και
  • υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για 15 έτη

Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε έναντι 1,145 εκατ. ευρώ

close menu