Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε η Ασφάλεια των Δικτύων 5G

Έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναπτύσσουν ασφαλή δίκτυα 5G κατά τρόπο έγκαιρο και συντονισμένο ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο έλεγχος αποτελεί συνέχεια πρόσφατης επισκόπησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας, στην οποία η ασφάλεια των δικτύων 5G αναδείχθηκε ως ζήτημα που γεννά προβληματισμό.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν την οργάνωση των δικτύων 5G στην ΕΕ, την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη, την ανάπτυξη του 5G από αυτά και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβληματισμών περί ασφάλειας. Θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια των δικτύων, περιλαμβανομένων της κυβερνοασφάλειας και του εξοπλισμού.

«Ο τρόπος ανάπτυξης των δικτύων 5G στην ΕΕ θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής των πολιτών της, μέσω εξελίξεων όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα αυτοκίνητα και τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 5G θα έχει επίσης αντίκτυπο στις προσπάθειες ψηφιοποίησης της Ευρώπης και, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς», δήλωσε η Ανεμί Τουρτελμπομ μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου.

Η πέμπτη γενιά κινητών και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρέχει υπερταχεία σύνδεση που υποστηρίζει όχι μόνο τους μεμονωμένους χρήστες αλλά και μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών, κάτι που είναι γνωστό ως το «διαδίκτυο των πραγμάτων».

Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα επαναστατικό βήμα προόδου σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα, το 3G και το 4G. Βάσει μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εισαγωγή των δυνατοτήτων του 5G σε τέσσερις στρατηγικούς κλάδους-κλειδιά, ήτοι στην αυτοκίνηση, στην υγεία, στις μεταφορές και στην ενέργεια, εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη της τάξης των 113 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι οι επενδύσεις στο 5G είναι πιθανόν να δημιουργήσουν 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ένας άλλος λόγος για τον οποίο το 5G απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την ΕΕ είναι ότι οι απαιτούμενες υποδομές και οι πιθανές απειλές για την ασφάλειά του έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Τυχόν σοβαρά τρωτά σημεία και περιστατικά κυβερνοασφάλειας που αφορούν τα δίκτυα ενός κράτους μέλους θα επηρεάζουν το σύνολο της ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση για έργα 5G στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με τη χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ προέβλεπε τη δρομολόγηση υπηρεσιών 5G σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το 5G είχε αναπτυχθεί σε 17 χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι καθυστερήσεις στην επίτευξη της κατάλληλης κάλυψης 5G, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, μπορούν να έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ.

Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα δίκτυα 5G και την ασφάλειά τους είναι περίπλοκο ζήτημα. Η Επιτροπή υποστηρίζει και συντονίζει τη δράση των κρατών μελών όσον αφορά τεχνικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 5G, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειάς τους. Επιπλέον, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ασφαλών δικτύων 5G μέσω του εξοπλισμού των διαφόρων κατασκευαστών.

Από πρόσφατη μελέτη προκύπτει ότι πολλοί κατασκευαστές έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κλάδο του 5G. Οι σημαντικότεροι είναι η Huawei (16%) και η ZTE (10%) από την Κίνα, η Samsung (14%) και η LG (12%) από τη Νότια Κορέα και η Nokia (11%) και η Ericsson (7%) από την Ευρώπη.

Οι ελεγκτές θα αναλύσουν τη δράση που αναπτύχθηκε από το 2016 και θα εξετάσουν στοιχεία που συγκέντρωσαν από δείγμα τεσσάρων κρατών μελών: τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία.

Η τελική έκθεση αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε ένα χρόνο από τώρα και δεν θα καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον.

Τον Σεπτέμβριο, το ΕΕΣ δημοσίευσε επισκόπηση από την οποία προέκυπτε ότι η απουσία συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G και η χρήση κινεζικού εξοπλισμού 5G σε καίριες υποδομές της ΕΕ αποτελούν ζητήματα που γεννούν προβληματισμό.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

close menu