Διεθνή

Στο Blockchain οι νέες ταυτότητες της Βραζιλίας

Η Βραζιλία ξεκίνησε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα εθνικής ταυτότητας που βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain για πάνω από 214 εκατομμύρια πολίτες σε ένα πολυποίκιλο τοπίο με σχεδόν 29 περιφέρειες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ενός ιδιωτικού Blockchain που αναπτύχθηκε από τη Serpro, την εθνική υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων της Βραζιλίας, και όλες οι υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν έγγραφα ταυτότητας μέσω τεχνολογίας Blockchain έως τις 6 Νοεμβρίου 2023. Το Ρίο ντε Τζανέιρο, η Goiás και η Paraná θα είναι οι πρώτες πολιτείες που θα εκδώσουν έγγραφα ταυτοποίησης νέα γενιάς.

Σύμφωνα με τον Alexandre Amorim, πρόεδρο της Serpro, η αδιάβλητη αποκεντρωμένη πιστοποίηση της που προσφέρει η τεχνολογία Blockchain την καθιστούν ιδανική τεχνολογία για το έργο ψηφιακής ταυτοποίησης της χώρας. Δήλωσε επίσης ότι «η τεχνολογία blockchain διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην πρόληψη της απάτης, προσφέροντας μια πιο ασφαλή ψηφιακή εμπειρία για τους πολίτες της Βραζιλίας. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας blockchain b-Cadastros, (η οποία βασίζεται στο Hyperledger Fabric), ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του έργου του Εθνικού Δελτίου Ταυτότητας»

Το εθνικό σχέδιο ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, εκτός από το ότι επιτρέπει στους κυβερνητικούς τομείς να συνεργάζονται, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει έναν απλούστερο τρόπο πρόσβασης σε κρατικές υπηρεσίες και εξορθολογισμού των διοικητικών αρχείων και διαδικασιών σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.  Τέλος, η τεχνολογία θα επιτρέψει επίσης μια πιο ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εσόδων και των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Blockchain

close menu