Εκδηλώσεις Teamworks

Στο 26ο Greek ICT Forum η λειτουργία Υπερυπολογιστών στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών του supercomputer “Δαίδαλος”

Μία τις κεντρικές συνεδριακές συναντήσεις του 26ου Greek ICT Forum είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και λειτουργία των υπερυπολογιστών στην Ελλάδα μας «ψηφιακή αιχμή τον supercomputer “Δαίδαλος” του ΕΔΥΤΕ.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) με επικεφαλής του Πρόεδρό του καθηγητής Στέφανο Κόλλια διοργανώνει ειδική συνεδριακή ενημερωτική συνάντηση για τις προοπτικές από την αξιοποίηση του νέου supercomputer “Δαίδαλος”.

Η κατασκευή του υπερυπολογιστή παγκόσμιας κλάσης «Δαίδαλος» (Daedalus) πραγματοποιείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC-JU) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET).

O «Δαίδαλος» θα είναι ένας υπερυπολογιστής μεσαίας εμβέλειας, με υπολογιστική ισχύ άνω των 30 petaflops (ή 30 εκατ. δισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο). Η διαχείριση και ο χειρισμός του νέου υπερυπολογιστή θα γίνεται από το ΕΔΥΤΕ. Θα εγκατασταθεί στο ιστορικό κτίριο του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού του 19ου αιώνα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε μία συνολική επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ.

Ο υπερυπολογιστής θα υποστηρίζει σύνθετες εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η Μηχανική, η Χημεία, οι Επιστήμες Υγείας, θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση και την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Επίσης θα προωθήσει τις Επιστήμες και θα ενισχύσει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό Καινοτομίας των Επιχειρήσεων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο «Δαίδαλος», το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ, θα συγχρηματοδοτηθεί με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό έως 10 εκατ. ευρώ από την EuroHPC (35%) και την Ελλάδα (65%). Η Κύπρος, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχουν επίσης στο έργο ως μέλη της κοινοπραξίας. Αυτή η εταιρική σχέση είναι στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα υποστηρίξει την επιστήμη και την τεχνολογία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο υπερυπολογιστής θα είναι διαθέσιμος για να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα χρηστών της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Την πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους του θα διαχειρίζονται από κοινού η Ελλάδα και η EuroHPC, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους.

Η συμφωνία φιλοξενίας, η οποία έχει πλέον υπογραφεί, είναι ένα συμβατικό έγγραφο που καθορίζει τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους. Η διαδικασία προμήθειας του νέου υπερυπολογιστή θα γίνει από το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC.

Χρήσιμα Links:

close menu