Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Vodafone-Indigital-Intraway το Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης του υπ. Εξωτερικών

Στην κοινοπραξία των εταιρειών Vodafone-Indigital-Intraway κατοχυρώθηκε έναντι 14,9 εκατ. ευρώ ο διαγωνισμός για την «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης» του υπουργείου Εξωτερικών. Το έργο που αφορά στην συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του υπουργείου, διοργανώθηκε από την ΚτΠ και το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα αρχειοθετεί καθημερινά όλο το υλικό των επιλεγμένων σε παγκόσμιο επίπεδο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρόπο που αυτό θα είναι ταξινομημένο και αναζητήσιμο. Επίσης θα μπορεί να δέχεται, να αρχειοθετεί και να επεξεργάζεται υλικό από έντυπα, ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα. Όλη η διαδικασία θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real time) και 24/7 με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου ιστορικού αρχείου Μέσων Ενημέρωσης.

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:

  • Κεντρικός εξοπλισμός ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ).
  • Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).
  • Πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου και εφαρμογή διανομής περιεχομένου στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου.
  • Υπηρεσίες συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου – υπηρεσίες διαχείρισης της αποδελτίωσης διεθνούς Τύπου.
  • Υποστήριξη και διαχείριση των διαδικασιών μετάφρασης του περιεχομένου. • Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.

Στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας πληροφοριών από ανοικτές πηγές (διεθνής τύπος, διεθνή social media και σε μικρότερο βαθμό διεθνή ράδιο τηλεοπτικά μέσα).

close menu