Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Space Hellas-Nova οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές του υπ. Εξωτερικών για 8,3 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών Space Hellas – Nova είναι η ανάδοχος του έργου «ανάπτυξη – επέκταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών Υπουργείου Εξωτερικών» του υποέργου «Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Ασφάλειας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κρυπτογράφησης». Το έργο κατοχυρώθηκε έναντι 8,3 εκατ. ευρώ.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αντικαταστήσει και αναβαθμίσει τις τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υποδομές του υπουργείου, οι οποίες θεωρούνται παρωχημένες και δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.

Η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός (routers, firewalls, switches κλπ.) που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης των 8 κτηρίων είναι παρωχημένος, αφού επίσης εγκαταστάθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Καθημερινά προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της υπηρεσίας». Στο έργο περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του υπουργείου μέσα από μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ΤΠΕ, δομημένης καλωδίωσης, ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και η υλοποίηση κλειστού συστήματος τηλεδιάσκεψης. Το υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει υπηρεσίες εντός Ελλάδος (Κεντρική Υπηρεσία, ΥΔΙΣ, Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης) και τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (143 προς το παρόν). Για την επικοινωνία μεταξύ τους χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα, διαφόρων βαθμών ασφαλείας και με διαφορετικό βαθμό κάλυψης. Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύστημα που να υποστηρίζει σύγχρονη ασφαλή πολυμεσική επικοινωνία, ήχου-εικόνας-δεδομένων.

close menu