Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στις ΟΤΕ-Record Hubs η ψηφιοποίηση του δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ-Records Hub είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού του δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης για την ψηφιοποίηση του αρχείου του, έναντι 1 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην ψηφιακή οργάνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου, μέσω ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού τους αρχείου και η διάθεση συστήματος αποθήκευσης εγγράφων για τη διαχείριση του ψηφιοποιημένου τους αρχείου. Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Iron Mountain Ηellas.
Το φυσικό αρχείο ανέρχεται ποσοτικά, κατόπιν ενδεικτικής καταμέτρησης και εκτιμήσεων, σε:

  • 1.100.000 εικόνες μεγέθους Α4-Α5
  • 100.000 εικόνες μεγέθους Α3
  • 402.000 εικόνες μεγέθους Α0-Α1-Α2

Επίσης, στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η διάθεση από τον σνάδοχο, προς τον δήμο, συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης ψηφιοποιημένων εγγράφων που θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (Secure Records & Document Management Portal) με συστήματα υψηλής τεχνολογίας στην Κυβερνοασφάλεια (Cyber Security).

close menu