Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Iron Mountain/Mellon Technologies η ψηφιοποίηση αρχείου του ΕΦΚΑ έναντι 10,4 εκατ ευρώ

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην κοινοπραξία των εταιρειών Iron Mountain και Mellon Technologies και του ΕΦΚΑ για το έργο “Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ”. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.416.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων πρώην φορέων κύριας και επικουρικής Ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ με κύριο στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη σάρωση τουλάχιστον 10.700.000 μονάδων χαρτώου αρχείου του e-ΕΦΚΑ.
  • Την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων από το ψηφιοποιημένο μέσω σάρωσης υλικό για το 70% των μονάδων χαρτώου αρχείου.
  • Την επεξεργασία των σαρωμένων εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
close menu