Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην WINGS η ανάδειξη της διώρυγας της Κορίνθου έναντι 442 χιλ. ευρώ

Η WINGS είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού για την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορίας και της πολιτιστικής αξίας της διώρυγας της Κορίνθου και της ψηφιακής προβολής του βιομηχανικού μουσείου της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου, που διαχειρίζεται το κανάλι. Αντικείμενο τoυ έργου αποτελεί η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης δράσης ανάπτυξης και εγκατάστασης ψηφιακών δράσεων προβολής της ιστορίας της Διώρυγας, με σημείο αναφοράς την έναρξη των εργασιών κατασκευής της το 1882.

Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στα 442 χιλ. ευρώ

Έργα - Εγκαταστάσεις

close menu